Mjesna samouprava na području jedinice lokalne samouprave

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Općina Desinić as part of a batch sent to 188 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Općina Desinić did not have the information requested.

Miroslav Schlossberg

Za: Općina Desinić

Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku:

Popis koji sadrži nazive osnovanih mjesnih samouprava na vašem području.

Ako su mjesne samouprave registrirane pravne osobe, tada vam molim dostavu za svako tijelo i njihov OIB i MB brojeve (dovoljno je dostaviti npr. obavijest o razvrstavanju u NKD 2007 pri DZS).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Općina Desinić

Poštovani,
Vaša poruka je zaprimljena,
S poštovanjem,
Lidija Paš

show quoted sections

Općina Desinić

1 Attachment

  • Attachment

    Zahtjev za pristup informacijama mjesna samouprava dostava infomacije.pdf

    69K Download View as HTML

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DESINIĆ
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 008-01/23-01/02
URBROJ: 2140-10-03-23-2
Desinić, 31. 01. 2023. godine
GOSPODIN
Miroslav Schlossberg

PREDMET: ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
MJESNA SAMOUPRAVA NA PODRUČJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
INFORMACIJA
DOSTAVLJA SE

Poštovani,

sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama u predmetnom pitanju, povratno Vas obavještavamo da na području općine Desinić nema osnovanih mjesnih samouprava.

S poštovanjem,

Lidija Paš

DOSTAVITI:
- Gospodin Miroslav Schlossberg putem [ZPPI #9738 email]
- Pismohrana, ovdje

show quoted sections