Molba za dostavom registra koncesija u pretraživom formatu

Sandra Benčić made this Freedom of Information request to Ministarstvo financija, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was refused by Ministarstvo financija, Zagreb.

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,
za potrebe izvedbe aktivnosti na projektu Javni interes nije na prodaju, financiran iz pretpristupnog fonda IPA 2012, molimo vas da nam dostavite registar koncesija u Excel formatu ili drugom pretraživom formatu za ponovnu uporabu, i to one podatke koji jesu javno dostupni u registru.
Unaprijed zahvaljujemo

S poštovanjem,

Sandra Benčić
članica Izvršnog odbora Centra za mirovne studije
[poštanska adresa]
[poštanska adresa]

Marina Mikulić Boss, Ministarstvo financija, Zagreb

MINISTARSTVO FINANCIJA
KLASA: 032-01/17-01/59
URBROJ: 513-03-05-17-2
Zagreb, 3. listopada 2017.

CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE
n/p Sandre Benčić, članice Izvršnog odbora
Selska cesta 112a
10000 ZAGREB
elektronička pošta: [ZPPI #4345 email]

PREDMET: Pravo na pristup informacijama
- obavijest, daje se
- pojašnjenje, daje se

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je elektroničkom poštom dana 19. rujna 2017. godine Vaš zahtjev za pristup informacija kojim ste zatražili dostavu Registra koncesija u Excel formatu ili drugom pretraživom formatu za ponovnu uporabu, i to one podatke koji jesu javno dostupni u Registru.

U skladu sa čl. 23. st. 1. t. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15) obavještavamo Vas da je Registar koncesija javno objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva financija, poveznica: http://servisi.fina.hr/regkonc/index.do

U nastavku upućujemo na čl. 27. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama kojim je određeno da tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Nastavno, u smislu čl. 36. i 77. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine br. 150/11, 93/16 i 104/16) dajemo sljedeće pojašnjenje i podatke.
Odredbom čl. 79. st. 5. Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 69/17) propisano je da se javnim podacima u skladu sa st. 3. ovoga članka smatraju: naziv davatelja koncesije; OIB davatelja koncesije; naziv koncesionara; OIB koncesionara; datum potpisivanja, odnosno stupanja na snagu ugovora o koncesiji; rok na koji je koncesija dana; datum isteka koncesije; vrsta koncesije; naziv koncesije; područje na kojem se koncesija obavlja; visina i/ili način obračuna naknade za koncesiju.

Pravilnikom o Registru koncesija (Narodne novine br. 26/13), odredbom čl. 2. st. 1., određeno je da je Registar koncesija središnji izvor informacija o svim koncesijama i jedinstvena elektronička evidencija svih ugovora o koncesijama danima na području Republike Hrvatske.

Ističemo da Ministarstvo financija trenutačno ne može izraditi zatraženu informaciju, odnosno prilagoditi ili izdvojiti dijelove iste na način kako je to zatraženo predmetnim zahtjevom, s obzirom na to da bi navedeno zahtijevalo pokriće troškova reinženjeringa izvještajnog sustava Registra koncesija u svrhu omogućavanja kreiranja novoga oblika informacija financijskim sredstvima koja nisu predviđena u Državnom proračunu za 2017. godinu.

Dodatno upućujemo da je Akcijskim planom za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju za suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine, Ministarstvu financija utvrđena objave Registra koncesija u otvorenom obliku, a predviđeni rok provedbe istoga je kraj prvoga tromjesečja 2018. godine.

Istaknuta obveza je objavljena je na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa, poveznica: https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages...

Slijedom navedenoga, a u skladu s spomenutim Akcijskim planom, Ministarstvo financija će omogućiti izvršenje propisane obveze u predviđenom roku.

S poštovanjem,

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Marina Mikulić Boss

DOSTAVITI:
1. Naslovu
2. Pismohrana, ovdje

________________________________________
Šalje: Sandra Benčić [[ZPPI #4345 email]]
Poslano: 19. rujan 2017. 16:50
Prima: Marina Mikulić Boss
Predmet: Molba za dostavom registra koncesija u pretraživom formatu

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,
za potrebe izvedbe aktivnosti na projektu Javni interes nije na
prodaju, financiran iz pretpristupnog fonda IPA 2012, molimo vas da
nam dostavite registar koncesija u Excel formatu ili drugom
pretraživom formatu za ponovnu uporabu, i to one podatke koji jesu
javno dostupni u registru.
Unaprijed zahvaljujemo

S poštovanjem,

Sandra Benčić
članica Izvršnog odbora Centra za mirovne studije
[poštanska adresa]
[poštanska adresa]

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4345 email]

Je li [Ministarstvo financija, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Ministarstvo financija, Zagreb? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

SysAdmin Miroslav left an annotation ()

Objavljen je novi zahtjev kojim se traži isti registar: http://imamopravoznati.org/request/regis...