Nautički centar Komiža - sukob interesa i moguće kriminalne radnje

Stjepan Tafra made this Freedom of Information request to Nautički centar Komiža

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was refused by Nautički centar Komiža.

Za: Nautički centar Komiža

Poštovana gđo. Brigita Fiamengo,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Uvidom u dokument javno objavljen na stranicama Grada Komiže iz srpnja 2014. - "Popis gospodarskih subjekata s kojima Nautički centar Komiža d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi" (http://www.komiza.hr/wp-content/uploads/...) - vidljivo je kako Nautički centar Komiža d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom Ames izleti j.d.o.o., Tina Ujevića 18, 21 485 Komiža, u svojstvu ponuditelja ili člana zajednice ponuditelja.

Također uvidom u Registar brodova iščitava se da je vlasnik brodova Ames (HRB 13935) i Galijula (HRB 15536) tvrtka ILIRICUM d.o.o. za turizam i usluge iz Visa (OIB: 87855650060).

Daljnjim uvidom u sudski registar, osnivač tvrtke ILIRICUM d.o.o. je Larisa Bonetti Jančar s prebivalištem u Ljubljani, Slovenija. Navedena tvrtka je osnovana 28. listopada 2015. godine.

U vašem odgovoru urbroj 663/09-2019 od 19. rujna 2019. tvrdite:

"U svezi dokumentacije koja se odnosi na zamjenski brod navodim sklopljeni Ugovor o zakupu zamjenskog broda s Ribarsko prijevozničkim obrtom “Mladineo“ te naknadno sklopljeni ugovor od 15. prosinca 2015. godine sa zakupnikom - tvrtkom Ames izleti j.d.o.o. za ribolov i usluge iz Komiže uz suglasnost stvarnog vlasnika m/b Galijula za davanje istog u podzakup u korist brodara Nautičkog centra Komiža d.o.o.

Spomenutim ugovorom. Nautički centar Komiža d.o.o. sva prava i obveze u pogledu korištenja zamjenskog broda Galijula regulirao je po izvršenoj kupoprodaji plovila, s novim stvarnim vlasnikom plovila, tvrtkom Iliricum d.o.o. tako da su uvjeti suradnje ostali neizmijenjeni u odnosu na prvotni ugovor sklopljen s obrtom „Mladineo“."

Moja pitanja glase:

1. Da li je sklapanjem ugovora s tvrtkom Ames j.d.o.o. došlo do sukoba interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi?

2. Zašto je ugovor sklopljen s tvrtkom koja je osnovana mjesec dana prije potpisivanja spomenutog ugovora?

3. Iako novi ugovor glasi na tvrtku ILIRICUM d.o.o, u naravi brod Galijula koristi Pjerino Ivčević, čija je supruga Silvana Ivčević vlasnica tvrtki Ames d.o.o. (OIB 17144962987) i Galago dizajn (OIB 11524318314). Možete li nam elaborirati ovaj poslovni model?

4. Molim uvid u dokumentaciju javnog nadmetanja za koncesiju na državnoj brodskoj liniji br. 612 i na temelju kojih kriterija je izabrana ponuda Nautičkog centra Komiža d.o.o.

5. Rješenjem urbroj 725/10-2019 od 10. listopada 2019. odbili ste nam dati uvid u dokumentaciju vezanu uz poslovnu suradnju s tvrtkama Ames j.d.o.o i ILIRICUM d.o.o. što nam ukazuje u moguće nepravilnosti i kriminalne radnje, te dovodi u pitanje transparentnost Vašeg poslovanja. Ovim putem još jednom inzistiram na uvidu u traženu dokumentaciju.

Molim da na ovaj upit odgovorite isključivo elektronskim putem na adresu e-pošte: [osobni podaci uklonjeni].

S poštovanjem,

Stjepan Tafra
predsjednik Udruge "Biševo"

Stjepan Tafra left an annotation ()

Poslana Žalba povjereniku za informiranje radi uskraćivanja prava na pristup informacijama.