Objave ugovora o javnoj nabavi iz EOJN

Gong made this Freedom of Information request to Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i naputku službenika za informiranje Narodnih novina obraćam Vam se sa zahtjevom za preuzimanje objava ugovora o javnoj nabavi iz baze EOJN-a sklopljenih prije 2018. godine koju smo dobili u strojno čitljivom formatu.

S poštovanjem,

GONG

Pisarnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

3 Attachments

Poštovani,

sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KASA: 022-03/16-07/63,
URBROJ: 50301-09/09-16-3 od 16. Ožujka 2016.) o  međusobnom službenom
dopisivanju tijela državne uprave te o službenom dopisivanju s drugim
tijelima, odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima, dostavljamo akt ovog
Ministarstva elektroničkom poštom.

 

Primatelje koji nemaju postavljene automatske odgovore [Automatic Replies]
molimo da osobno potvrde primitak odgovorom [Reply] na ovu poruku.

 

S poštovanjem,

 

[1]Opis: cid:[email protected]

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno
priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili
subjektima koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri
adresiranju ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas
obavijestite pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve
njene priloge odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno te može biti zakonski
kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi, te
nužno ne predstavljaju stav ili mišljenje Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta. Pored toga, Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu
nastalu primitkom ove poruke te priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The contents of this message and
possibly annexed data are confidential and intended exclusively for the
persons or subjects which are listed as recipients. If this message was
due to a mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please
inform the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited and can be punished by law.
The contents, positions and opinions stated in the message belong to the
author and do not necessarily belong to the Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts. In addition, Ministry of Economy,
Entrepreneurship and Crafts does not accept any liability for possible
damages caused by the receipt of this message and the annexes contained in
the message.

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

zahvaljujemo na odgovoru no izgleda kako se poslani popis odnosi samo na ugovore o javnoj nabavi Ministarstva gospodarstva, dok smo zahtjevom tražili sve ugovore o javnoj nabavi iz baze EOJN-a sklopljenih prije 2018. godine.
Iz Narodnih novina uputili su nas na Upravu za sustav javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva kao službenog vlasnika navedenih podataka navodeći kako postoje strukturirani za potrebe analiza koje o javnoj nabavi provodi Ministarstvo.

S poštovanjem,

GONG