Obrtni registar u strojno čitljivom formatu

Gong made this Freedom of Information request to Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama i sukladno čl. 10 i čl.28. Zakona molim da mi na mail s kojeg upućujem ovaj zahtjev dostavite bazu podataka Obrtnog registra u strojno čitljivom formatu pogodnom za ponovno korištenje objavljenih podataka.
Unaprijed hvala na pomoći i susretljivosti.

S poštovanjem,

GONG

Gong left an annotation ()

Poštovanje,

službenica za informiranje Ministarstva kaže da zahtjev nije dobila. Nedavno su ažurirali adresu pa je možda u tome problem?
Aktualna adresa u imeniku povjerenice je: [email protected]

Alumni Sonja left an annotation ()

Izvorni zahtjev za pristup informacijama je poslan na ispravnu e-mail adresu - [email protected], no ponovila sam slanje zahtjeva za pristup informacijama.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je i prije zaprimalo zahtjeve za pristup informacijama preko Imamo pravo znati portala, no možda postoji mogućnost da im je poruka otišla u spam ili im je greškom promaknula.

Pisarnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

2 Attachments

Melisa Skender,

Poštovanje i hvala na brzom odgovoru koji, međutim, nije ono što smo u
zahtjevu tražili.

Zahtijevali smo podatke kojima se pretraživa baza služi ali u strojno
čitljivom formatu kako bi se podaci mogli ponovo uporabiti, a sukladno
članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molila bih Vas za očitovanje do petka ujutro, prije nego istekne rok u
kojem možemo žaliti se protiv poslanog rješenja.

Napominjem da smo sličnu situaciju imali s Ministarstvom pravosuđa kad smo
zahtijevali dostavu podataka iz sudskog registra, a koja je završila na
Visokom upravnom sudu gdje je sud je prihvatio argumente GONG-a i
Povjerenice za informiranje i dao mišljenje da je „dostava traženih
informacija u svrhu ponovne uporabe informacija opravdana javnim
interesom“, te da je zahtjev GONG-a u skladu sa Zakonom o pravu na pristup
informacijama te EU direktivom o ponovnoj uporabi informacija.

Molila bih Vas potvrdu primitka ovog maila.

 

S poštovanjem,

Melisa Skender

 

From: Pisarnica [mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Wednesday, April 04, 2018 3:13 PM
To: [e-mail adresa]; [ZPPI #6395 email]
Subject: 023-01/18-01/88-2

 

 

 

Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovanje,

kako nam niste dostavili tražene podatke niti donijeli rješenje o odbijanju u predmetu ostvarivanja prava za pristup informaciji u skladu s otvorenim standardima za ponovnu uporabu informacija koje smo tražili pozivajući se na članak 28. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, ovim putem podnosimo predstavku.

Smatramo kako je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta nepotpuno utvrdilo činjenično stanje jer je potpuno zanemarilo činjenicu da baza, iako objavljena i javno dostupna, nije dostupna u traženom strojno čitljivom obliku.

Na tako utvrđeno činjenično stanje pogrešno je primijenilo Zakon o pravu na pristup informacijama prema kojem, ako korisnici nisu u mogućnosti doći do informacija u strojno čitljivom i otvorenom obliku na internetskim stranicama tijela javne vlasti, ovlašteni su člankom 28. Zakona o pravu na pristup informacijama podnijeti zahtjev za podacima u skladu s otvorenim standardima.

S poštovanjem,

GONG

Gong left an annotation ()

Nakon predstavke Ministarstvo gospodarstva odgovorilo je rješenjem u kojem odbijaju pristup informaciji. Na to rješenje žalili smo se Povjerenici.