Odluka o ustupanju materijalnih sredstava donijeta na zatvorenom dijelu 19.sjednice Vlade

Sandra Benčić made this Freedom of Information request to Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Sandra Benčić

Za: Vlada Republike Hrvatske

Poštovani, molimo vas da nam dostavite informaciju o :
1. odluci o ustupanju materijalnih sredstava koja je donijeta na zatvorenom dijelu 19. sjednice Vlade, a nije nazačeno niti od kuda se sredstva dostavljaju, na čiji zahtjev, za koje potrebe i o kojim i kolikim materijalnim sredstvima se radi. Ovakva formulacija je neuobičajena jer ne daje niti minimum potrebnih informacija koje bi za ovakvu odluku mogle opravdati klasificiranje stupnjem "povjerljivo", a svakako ne omogućuje dovoljnu razinu transparentnosti u upravljanju javnim sredstvima prema javnosti. Smatramo da je svaka dodjela materijalnih sredstava iz javnih proračuna pitanje od općeg interesa svih građana, te tražimo da deklasificirate takvu odluku i objavite o kakvoj se dodjeli materijalnih sredstava radi, za čije potrebe,tko je tražio dodjelu, podrijetlo materijalnih sredstava i količinu, te kome se dostavljaju sredstva
2. Pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu koji ste također donijeli na 19. sjednici Vlade i to na zatvorenom dijelu. Sa aspekta zaštite prava građana na pristup informacijama od javnog interesa smatramo da pitanje plana zakonodavnih djelatnosti za preuzimanje pravne stečevine EU i lista zakonskih i podzakonskih propisa ne može i ne smije biti raspravljano na zatvorenom djelu sjednice jer ne postoji opravdanje zašto javnost ne bi mogla i prije ( u smislu pravovremene objave), tokom i nakon sjednice Vlade vidjeti plan zakonodavnih djelatnosti u pogledu stečevine EU. Tim više što je pravna stečevina EU poznata i objavljena pa se tajnost odnosno raspravljanje o tome na zatvorenom dijelu sjednice ne može pravdati niti pravilima EU ili odnosima sa EU. Molimo vas da nam dostavite Pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima RH preuzima pravnu stečevinu EU za 2017.g., te da istu objavite na stranicama Vlade.

S poštovanjem,

Sandra Benčić
Centar za mirovne studije

Ida Ćosić, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

1 Attachment

Poštovana,

u privitku dostavljamo dopis kojim Vas obavještavamo o produženju roka za rješavanje Vašeg zahtjeva za pristup informacijama.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić Duić
službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

show quoted sections

Ida Ćosić, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb

3 Attachments

Poštovana gospođo Benčić,

slijedom Vašeg traženja, u privitku dostavljamo odgovor.
Također, obavještavamo Vas da je u dijelu zahtjeva za pristup informacijama, ovo tijelo javne vlasti donijelo rješenje, koje Vam je upućeno poštom.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić Duić
službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

show quoted sections