Okvirni sporazum za telekomunikacijske usluge

Milka Schlossberg made this Freedom of Information request to Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Milka Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

- Okvirni sporazum za korištenje javnih govornih, podatkovnih i mješovitih usluga te dopunskih i pomoćnih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, zajedno s uređajima (GSM telefoni i 3G/4G modemi) i s elektroničkim karticama (SIM kartice) (na dvije godine) ev.br. 7/2013, grupa A i B, Državni ured za središnju javnu nabavu; Klasa 406-01/13-03/07, Ur.broj 535-13-43; datum 19.08.2013.

Na ovu adresu u digitalnom obliku dostavite presliku okvirnog sporazuma zajedno s troškovnikom koji je priložen uz okvirni sporazum.

S poštovanjem,

Milka Schlossberg

Milka Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Postovani,

Ljubazno vas molim da potvrdite jeste li zaprimili moj zahtjev za
pristup informacijama poslan 13.3.2016.

S poštovanjem,

Milka Schlossberg

Saša Guttman, Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

1 Attachment

Poštovani,

Vezano za Vaš Zahtjev o pravu na pristup informacijama koje je Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo 13. ožujka 2016. godine,
a u kojem tražite Okvirni sporazum za telekomunikacijske usluge, u privitku ovog maila šaljemo Vam odgovor odnosno Sporazum.

S poštovanjem,

Ministarstvo poljoprivrede

show quoted sections