Podaci o zapošljavanju

Mladen Petrović made this Freedom of Information request to Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Poštovani,

molim da mi u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama dostavite sljedeće podatke:
1. Koliko je ukupno novozaposlenih službenika u Vašem tijelu od početka 2018. godine na temelju provedenog javnog natječaja
2. Koliko je ukupno službenika premješteno iz drugih tijela u vaše od početka 2018. godine. Pritom molim i podatak iz kojih tijela je tijekom 2018. godine u vaše izvršen premještaj službenika te koliko službenika je premješteno iz svakog od tih tijela.

S poštovanjem,

Mladen Petrović

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

2 Attachments

Poštovani,

 

ovo je potvrda da smo primili Vašu e-poštu. Na Vaš upit odgovorit ćemo u
najkraćem mogućem vremenu, osim ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne
natječaje iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

 

Ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne natječaje iz Programa ruralnog
razvoja molimo ponovite isti upit preko web-obrasca na sljedećoj poveznici
- [1]http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/, gdje će upit biti
zaprimljen, obrađen, a odgovor objavljen.

 

S poštovanjem,

 

Samostalna služba za informativne i međunarodne poslove

 

 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Web adresa: [2]www.apprrr.hr

--------------------------------------------------------------------------

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The content of this message and any
attachments contained in the message is intended exclusively for official
purposes and may be available only to those individuals, bodies and legal
persons listed as recipients who have the need to use such information for
official purposes and for carrying out tasks within their competence. Any
unauthorized use, disclosure, processing, modification, reproduction,
display, transmission, distribution, recording, or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited. Paying Agency for
Agriculture, Fisheries and Rural Development does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

References

Visible links
1. http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/
2. http://www.apprrr.hr/

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Poštovani,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama koji je zaprimljen 26. rujna 2018., a u kojem tražite informaciju o ukupnom broju novozaposlenih službenika u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR-u) od početka 2018. godine na temelju javnih natječaja, te informaciju o ukupnom broju premještenih službenika iz drugih tijela u APPRRR očitujemo se kako slijedi.

Ukupan broj novozaposlenih službenika na temelju provedenih javnih natječaja u 2018. godini je šezdeset devet (69), dok je ukupan broj premještenih službenika iz drugih tijela tijekom 2018. godine sedam (7). Svih sedam (7) premještenih službenika došlo je u APPRRR iz Ministarstva poljoprivrede.

S poštovanjem,

Samostalna služba za informativne i međunarodne poslove

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development
Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
Web adresa: www.apprrr.hr

show quoted sections