Podatci o Povjerenstvu za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište RH

Igor Valentin made this Freedom of Information request to Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Vlada Republike Hrvatske

Poštovani,

Odlukom o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske (NN 090/2014) ustrojeno je povjerenstvo koje koordinira inspekcijskim nadzorom nad provedbom Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218 od 13. kolovoza 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 765/2008) i Uredbe (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (SL L 218 od 13. kolovoza 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 764/2008) te koordinira poslovima obavješćivanja Europske komisije o primjeni Uredbe (EZ) br. 764/2008 i Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Ljubazno vas molim dostavu:
1. poslovnika o načinu rada Povjerenstva za koordinaciju između inspekcija nadležnih za nadzor tehničkih proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske
2. popis članova Povjerenstva i njihove pozicije
3. datumi održavanja sjednica u 2014, 2015, i 2016. godini
4. zapisnici sa sjednica u 2014, 2015 i 2016. godini

Ukoliko je moguće tražene informacije dostavite u digitalnom obliku na ovu adresu.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Ida Ćosić,

2 Attachments

Poštovani,

nastavno na Vaš zahtjev, u privitku dostavljamo odgovor.
Također, dostavljamo Vam i obavijest o ustupanju dijela Vašeg zahtjeva, pod rednim brojem 1., 3. i 4., na nadležno postupanje Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić Duić
službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

show quoted sections

SysAdmin Miroslav left an annotation ()

Vlada RH dostavila je odgovor na tocku 2.
Link na RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU IZMEĐU INSPEKCIJA NADLEŽNIH ZA NADZOR TEHNIČKIH PROIZVODA STAVLJENIH NA TRŽIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...

Zahtjev na ostale 3 tocke ustupljen je na nadležno postupanje Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Rok za preostala 3 odgovora racuna se od dana kada je ustupljeni zahtjev zaprimljen pri Ministarstvu. Kako bi Ministarstvo moglo odgovoriti elektornskim putem ponoviti cemo im zahtjev.

Ivana Penić, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

Poštovani,

zahtjev ste postavili na adresu službenice za informiranje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. U zahtjevu kao primatelja označujete Vladu Republike Hrvatske.

S poštovanjem,

Ivana Penić, službenica za informiranje

show quoted sections

Za: Ivana Penić

Poštovana,

Vjerujem da je dobro poslan. Zahtjev je izvorno poslan Vladi RH a kod njih je ustupljen vama. Ljubazno vas molim da provjerite jeste li zaprimili ustupljen zahtjev.

Također, administratori portala ImamoPravoZnati ponovili su slanje zahtjeva vama kako bi vama olakšali odgovaranje na ustupljeni zahtjev kroz reply na ovaj email. Te ujedno kako bi se počeo računati novi rok za odgovor nakon ustupanja zahtjeva.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Pisarnica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb

2 Attachments