Poništavanje lokacijske dozvole

Zoran Kalinić made this Freedom of Information request to Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Poštovani,

Temeljem prava na pristup informacijama, molim Vas informaciju na koji je način predviđeno važećom zakonskom regulativom poništavanje lokacijske dozvole izdane 2014. godine, a koja je izdana bez omogućavanja uvida u detalje zahvata u prostoru svim zainteresiranim stranama, do čega je došlo jer upravno tijelo zaduženo za izdavanje lokacijske dozvole nije slijedilo odredbe Zakona o prostornom uređenju i nije pozvalo na uvid u spis predmeta sve zainteresirane strane javnim pozivom i objavom na oglasnoj ploči upravnog tijela, odnosno Ministarstva, i na mrežnim stranicama objavom na Internetskoj stranici, kao i izlaganjem poziva na nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, a koji način uvida u spis predmeta je bio propisan u članku 142 navedenog Zakona koji je bio važeći u trenutku podnošenja zahtjeva i izdavanja predmetne lokacijske dozvole.

S poštovanjem,
Zoran Kalinić

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Poštovani, obavještavamo Vas da se predmetni upit ne smatra zahtjevom za pristup informacijama. Naime, prema odredbi članka 18. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15)
propisano je da se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta , objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze , izrade analize ili tumačenja nekog propisa , kao ni stvaranje nove informacije. S tim u vezi, obavještavamo vas da ćemo Vaš upit dostaviti nadležnoj službi ovoga Ministarstva, te će Vam na isti biti odgovoreno.
S poštovanjem.

show quoted sections