Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Univerzal, Đakovo should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Marija Talajić

Za: Univerzal, Đakovo

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi Pravilnik, odnosno odgovarajući akt kojim se uređuje organizacija i sistematizacija radnih mjesta u vašem trgovačkom društvu.

Tražene informacije molim da dostavite elektronskim putem u zakonskom roku.

S poštovanjem,

Marija Talajić
B. Adžije 83
31400 Đakovo