Pravni status tzv.Povjerenstva za izbor direktora predstavništava HTZ-e u inozemstvu?

Danko Vojnovic made this Freedom of Information request to Croatian National Tourist Board

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Hrvatska turistička zajednica, Zagreb

Poštovani,
Tijekom 2017. i 2018. godine raspisani su javni natječaji i izabrani direktori predstavništava Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu.
Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) u čl.58 propisano je kako Turističko vijeće HTZ-e "bira direktore i voditelje ispostava u predstavništvima i ispostavama u inozemstvu na temelju javnog natječaja".
U elektronskim i tiskanim medijima prije i po objavama rezultata rečenih natječaja, objavljivano je postojanje tzv.Povjerenstva za provedbu natječaja čija je navodni cilj predlaganje (odabir?) direktora/ voditelja ispostava Turističkom vijeću HTZ-e. Slijedom rečenoga, tražim dostavu dokumenta i pisano obrazloženje:
1. Odluke o utemeljenju narečenih povjerenstava, njihov sastav i ovlasti
2. Pravni status tzv. Povjerenstva odnosno radi li se o ad hoc grupi osoba ili stalnom modusu koji derogira postupke zapošljavanja po radnom zakonodavstvu i imenovanju u državnim tijelima i agencijama
3. Imaju li članovi, poglavito tzv. predsjednica (koja je uzgred i državna službenica) tzv. Povjerenstva za izbor direktora predstavništava HTZ-e u inozemstvu, status službene osobe u obavljanju javne ovlasti u radu ovoga paratijela?
Odgovor očekujem u zakonskom roku.
S poštovanjem,
Danko Vojnovic

Za: Hrvatska turistička zajednica, Zagreb
PODSJETNIK...
Dana 13.kolovoza 2018.godine upućen je zahtjev za pravo na pristup informacijama. Kako je zakonski propisani rok na izmaku, očekujem uvažavanje istoga, te traženi odgovor u roku.
S poštovanjem,
Danko Vojnovic

pristupinfo, Croatian National Tourist Board

2 Attachments

Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev u nastavku dostavljamo odgovore na postavljena pitanja:

Ad 1)
U privitku dostavljamo tražene odluke Turističkog vijeća iz 2017. i 2018. godine iz kojih je je razvidan sastav i zadaća predmetnog Povjerenstva.

Ad 2)
Povjerenstvo za izbor direktora predstavništva je stručno tijelo osnovano za potrebe provedbe natječaja za izbor direktora predstavništva radi davanja mišljenja i prijedloga za izbor, dok o samom izboru direktora predstavništava odnosno voditelja ispostava, sukladno važećim propisima, odlučuje Turističko vijeće.
Na postupke izbora direktora predstavništva i voditelja ispostava ne primjenjuju se propisi o zapošljavanju u državnim odnosno javnim službama, a o sastavu Povjerenstva i njegovim zadaćama odlučuju Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice koje na temelju mišljenja i prijedloga Povjerenstva donosi odluku o izboru direktora predstavništva.

Ad 3)
Što se tiče statusa pojedinih članova Povjerenstva, s obzirom da se ne radi o zaposlenicima Hrvatske turističke zajednice, već članovima Turističkog vijeća te predstavniku Ministarstva turizma, kao i vanjskom stručnjaku koje je u to tijelo imenovalo Turističko vijeće, takav status primarno ovisi o funkciji/radnom mjestu na koje je ta osoba imenovana/zaposlena kod svog poslodavca.
Također, predmetno tijelo nije paratijelo već, kao što smo naveli i ranije, posebno stručno tijelo osnovano od strane Turističkog radi davanja mišljenja i prijedloga za izbor direktora predstavništava i voditelja ispostava.

S poštovanjem,

Davorin Purgarić
Glavni pravni savjetnik

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
GLAVNI URED
Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb, Hrvatska

OTKRIJTE SVOJU PRIČU NA hrvatska.hr 

Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je.

show quoted sections

Za: pristupinfo
Zahvaljujem na kvalitetnom odgovoru unutar zakonskog roka. Pohvaljujem profesionalni pristup sluzbenika za informiranje Hrvatske turisticke zajednice.
S poštovanjem,
Danko Vojnovic