Prijavljeni projekt udruge Jelenko

Ivan Horvat made this Freedom of Information request to Općina Vrhovine

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Za: Općina Vrhovine

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), zanimaju me projekti prijavljeni od udruge Jelenko u 2017. godini, a za koje je općina dala novac (potporu), odnosno odobreni su.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

U dobroj volji, bez zle namjere i s ljubavlju.

Ivan Horvat

Referent komunalnih poslova, Općina Vrhovine

Poštovani,
U 2017 godini financirana su dva projekta Udruge Jelenko i to ;

* Bakina škrinjica u iznosu od 50.000,00 kn
* Igraonica za djecu u iznosu od 87.314,50 kn

U izradi su izvješća o radu svih korisnika proračunskih sredstava biti će
razmotrena tijekom 3 mj. na sjednici Općinskog vijeća i nakon toga
objavljena na web stranici Općine Vrhovine, te ćete moći izvršiti uvid u
njih.
Nadam se da sam udovoljila Vašem zahtijevu i u buduće molim Vas ako želite
informaciju molim da zahtijev popunite u skladu s člankom 18 stavak 2.
Zakona o pravu na pristup informacijama.( ime,prezime i adresu fizičke
osobe podnositelja zahtijeva,tvrtku,odnosno naziv pravne osobe i njezino
sjedište te  podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije.
S poštovanjem.
Službenik za informiranje 
Marijana Orešković