Registar izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrade i izdanim energetskim certifikatima (otvaranje baze podataka)

Lana Podgoršek made this Freedom of Information request to Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Lana Podgoršek

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) Registar izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrade i izdanim energetskim certifikatima koji sukladno članku 25. Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 048/2014) ustrojava i vodi Ministarstvo.

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Zahtjev za pristup informacijama,

Poštovana gđo. Podgoršek,

slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15), a sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 4. istog Zakona, obavještavamo Vas kako slijedi.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja vodi Registar izdanih energetskih certifikata i izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada (u daljnjem tekstu: Registar) temeljem članka 46. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13).
U Registar je od 2010. godine do danas uneseno ukupno 90600 energetskih certifikata.
Ministarstvo upravo uspostavlja novi informacijski sustav koji će služiti za izdavanje i pohranu energetskih certifikata zgrada i unos podataka o energetskom stanju zgrade, prikupljanje, pohranu i upravljanje podacima o zgradama, ovlaštenim osobama za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada, pohranu i upravljanje podacima o redovitim pregledima sustava grijanja i hlađenja (izvješća), pohranu i upravljanje podacima o nositeljima osposobljavanja, pohranu i upravljanje podacima o neovisnim kontrolorima energetskih certifikata, pohranu izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada, te izvještajni sustav.
Navedeni sustav planira se staviti u funkciju u prvom kvartalu 2016. godine, a njegovom će se primjenom omogućiti transparentnije i jednostavnije upravljanje navedenim podacima.
Sukladno prethodno navedenom, trenutno smo Vam iz postojećeg registra u mogućnosti pripremiti određene podatke o izdanim energetskim certifikatima vezano na određene ključeve (energ. razred, vrsta zgrade, županija i sl.) i u tom dijelu ga dostaviti.

Srdačan pozdrav,                     
______________________________________
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: http://www.mgipu.hr
P  Molimo da prije printanja ove e-pošte razmislite o Vašoj odgovornosti prema okolišu

show quoted sections