Rezultati monitoringa (praćenja) ornitofaune za vjetroelektrane u RH

Udruga BIOM made this Freedom of Information request to Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molimo da nam se dostavi rezultate obveznog monitoringa (praćenja) ornitofaune za sljedeće vjetroelektrane:

Ime VE, Klasa rješenja, Urbroj rješenja, Datum;
Bila Ploča, UP/I 351-03/11-02/56, 517-06-2-1-1-12-15,2012-10-18;
Boraja, UP/I 351-03/10-02/25, 531-14-1-08-10-11, 2010-11-08;
Breze, UP/I 351-03/11-02/24, 531-14-1-07-11-8, 2011-10-31;
Katuni, UP/I 351-03/10-02/6, 531-14-1-07-10-13, 2010-10-21;
Kom Orjak Greda, UP/I 351-03/08-02/15, 531-14-1-08-10-6, 2010-10-11;
Konavoska brda, UP/I 351-03/11-02/79, 517-12-13, 2012-02-28;
Kunovac, UP/I 351-03/13-02/20, 517-06-2-1-1-14-21,2014-07-15;
Ljubač, UP/I 351-03/09-02/52, 531-14-1-07-11-12, 2011-05-04;
Lukovac, UP/I 351-03/10-02/7, 531-14-1-08-10-13, 2010-10-25;
Mravinjac, UP/I 351-03/11-08/98, 517-06-2-1-1-12-9, 2012-07-13;
Ogorje, UP/I 351-03/10-07/3, 531-14-1-08-10-8, 2011-01-17;
Opor, UP/I 351-03/09-02/53, 531-14-1-07-10-11, 2010-12-06;
Orljak, UP/I 351-03/10-08/81, 531-14-1-07-11-11, 2011-07-01;
Oton , UP/I 351-03/12-02/7, 517-06-2-1-1-13-20,2013-11-20;
Rust, UP/I 351-03/13-02/128, 517-06-2-1-1-15-18,2015-06-26;
Senj Brinje, UP/I 351-03/13-02/54, 517-06-2-1-1-14-17,2014-03-18;
Udbina faza A, UP/I 351-03/12-02/20, 517-062-1-1-12-14, 2012-12-03;
Udbina faza B, UP/I 351-03/12-02/203, 517-06-2-1-1-13-17,2013-09-26;
Visibaba, UP/I 351-03/13-02/21, 517-06-2-1-1-14-20,2014-07-15;
Vučipolje faza 1, UP/I 351-03/13-02/6, 517-06-2-1-1-15-20,2015-01-09;

Uvidom u navedena rješenja utvrdili smo da je za svaki od projekata propisan obvezan monitoring utjecaja na ptice u trajanju od minimalno dvije godine.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Sofija Pavlek,

2 Attachments

Poštovani,

 

u privitku Vam dostavljam rješenje kojim je odlučeno o Vašem zahtjevu za
pristup informacijama kojim tražite dostavu rezultata monitoringa
ornitofaune za određene vjetroelektrane u Republici Hrvatskoj.

 

Ujedno Vas obavještavam da ćemo Vam isto dostaviti i preporučeno poštom.

 

Lp,

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i prirode
Ministry of
Environmental and Nature
Protection

 

Sofija Pavlek, mag. pol.
Stručni suradnik

Samostalni sektor za pravne poslove

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 252

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [2][email address]

[3]www.mzoip.hr

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.mzoip.hr/

Alumni Lana left an annotation ()

Ovdje predlažemo podnositelju da traži dopunu zahtjeva / ili da podnese novi zahtjev, u kojem tražite da vam tijelo javne vlasti dostavi dokumenate/informaciju gdje možete pronaći odgovore na svoja pitanja.

Sukladno načelu pomoći stranci, čl.7 Zakona o općem upravnom postupku, kad ovlaštena službena osoba tijekom postupka sazna ili ocijeni da stranka ima osnovu za ostvarenje nekog prava, upozorit će je na to, kao i na posljedice njezinih radnji ili propuštanja u postupku, a brinut će se i da neznanje odnosno neukost stranke i drugih osoba koje sudjeluju u postupku ne budu na štetu prava koja im po zakonu pripadaju.