Rezultati natječaja 77/17 i 110/17

Marin Bašić made this Freedom of Information request to Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Poštovani,
s obzirom da niste dostavili navedene informacije vezane uz natječaj NN 77/17. Molim Vas da dostavite natječaj nn 77/17 i nn 110/17. Pojašnjenje:
u navedenom zahtjevu molim Vas da dostavite sve kandidate koji su pristupili navedenom natječaju, i navedene radne pozicije na koje su konkurirali, te broj bodova koji su ostvarili na testiranju. Molim Vas da u popisu dostavite i kandidate koji su ispunili formalne uvjete, kao i one koji te uvjete nisu ispunili.

S poštovanjem,

Marin Bašić

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

2 Attachments

Poštovani,

 

ovo je potvrda da smo primili Vašu e-poštu. Na Vaš upit odgovorit ćemo u
najkraćem mogućem vremenu, osim ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne
natječaje iz Programa ruralnog razvoja.

 

Ukoliko se Vaš upit odnosi na aktualne natječaje iz Programa ruralnog
razvoja molimo ponovite isti upit preko web-obrasca na sljedećoj poveznici
- [1]http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/, gdje će upit biti
zaprimljen, obrađen, a odgovor objavljen.

 

 S poštovanjem,

 

Služba za odnose s javnošću i informiranje

[2]cid:[email protected]

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

[3]cid:[email protected]

 

 

--------------------------------------------------------------------------

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloga
sadržanih u poruci namijenjen je isključivo u službene svrhe i može biti
dostupan isključivo onim fizičkim osobama, tijelima i pravnim osobama koje
imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja
poslova iz njihova djelokruga, a koji su navedeni kao primatelji. Svako
neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija,
prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik
neovlaštene uporabe ove poruke je zabranjeno. Agencija za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke te priloga
sadržanih u poruci. Preporučamo da ovu elektroničku poštu podvrgnete
provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT: The content of this message and any
attachments contained in the message is intended exclusively for official
purposes and may be available only to those individuals, bodies and legal
persons listed as recipients who have the need to use such information for
official purposes and for carrying out tasks within their competence. Any
unauthorized use, disclosure, processing, modification, reproduction,
display, transmission, distribution, recording, or any other form of
unauthorized use of this message is prohibited. Paying Agency for
Agriculture, Fisheries and Rural Development does not accept any
responsibility for any damage arising from the use of this email or
attachments. We recommend that you check this e-mail through your own
security system.

References

Visible links
1. http://ruralnirazvoj.hr/pitanja-odgovori/

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

Poštovani,

nastavno na upit obavještavamo Vas kako su rezultati natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, objavljen u Narodnim novinama br. 77/2017, dostupni na našim internetskim stranicama: http://www.apprrr.hr/zaposljavanje-154.a.... Također naglašavamo kako su svi kandidati koji su sudjelovali u natječaju, zaprimili obavijest u kojoj su navedena imena odabranih kandidata, odnosno radna mjesta na koja su primljeni.
Nadalje, natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnih radnika, objavljen u Narodnim novinama br. 110/2017, zatvoren je i u tijeku je njegova obrada. Po završetku obrade, obavijest o rezultatima natječaja također će biti objavljena na našim internetskim stranicama.

S poštovanjem

Samostalna služba za informativne i međunarodne poslove

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

show quoted sections

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

3 Attachments

Poštovani,

 

u privitku šaljemo rješenje vezano uz Vaš zahtjev.

 

S poštovanjem

 

Samostalna služba za informativne i međunarodne poslove

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

 

 

show quoted sections