Sudske odluke u sporovima radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Udruga BIOM made this Freedom of Information request to Upravni sud u Osijeku

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Upravni sud u Osijeku

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u upravnim sporovima koji su se pred vašim sudom vodili radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku.
U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Berislav Babić, Upravni sud u Osijeku

1 Attachment

Broj: PPI-9/2019-2

Udruga BIOM


Dana 18. rujna 2019. kod ovoga suda zaprimljen je Vaš zahtjev, radi ostvarivanja prava na pristup informacijama, a koji ste podnijeli na temelju odredbe članka 18. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13. i 85/15., nastavno: Zakon).
U istom zahtjevu tražite da Vam se dostave sudske odluke u upravnim sporovima koji su se pred ovim sudom vodili radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u razdoblju od 2013. godine do danas i da iste dostavimo u anonimiziranom obliku.
Kako je Vaš zahtjev ocijenjen osnovanim, na temelju odredbe članka 17. stavka 2. točke 2. podstavka 2. Zakona, kao korisniku prava na pristup informacijama, u prilogu, dostavljamo Vam sudske odluke u upravnim sporovima koji su se pred ovim sudom vodili radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u razdoblju od 2013. godine do danas, u anonimiziranom obliku.

U Osijeku 24. rujna 2019.

Sudac i službenik za informiranje
u Upravnom sudu u Osijeku:

Berislav Babić

Za: Berislav Babić

Poštovani gospodine Babić,

puno hvala na brzom odgovoru i dostavi zatraženih sudskih odluka.

S poštovanjem,
Udruga BIOM