Sudske odluke u sporovima radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Udruga BIOM made this Freedom of Information request to Visoki upravni sud Republike Hrvatske

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Za: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u upravnim sporovima koji su se pred vašim sudom vodili radi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku.
U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

tajnik, Visoki upravni sud Republike Hrvatske

20 Attachments

Poštovani,
Sukladno Vašem traženju od 19. rujna 2019. dostavljamo Vam odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. - 2019. godine u anonimiziranom obliku, a vezano za predmete procjene utjecaja na okoliš ili ocjene procjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

S poštovanjem
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Juraj Dujam,
Tajnik suda
Visoki upravni sud Republike Hrvatske
Frankopanska 16
10000 ZAGREB
 
tel:  +385(1)4807 923
fax: +385(1)4807 928

Za: tajnik

Poštovani gospodine Dujam,

puno hvala na brzom odgovoru.

S poštovanjem,
Udruga BIOM