Sudski Registar trgovačkih društava (otvaranje baze podataka)

Lana Podgoršek made this Freedom of Information request to Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Response to this request is long overdue. By law, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb should normally have responded promptly and by (details). You can rush them by sending a rush note.

Za: Ministarstvo pravosuđa

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) Sudski registar trgovačkih društava.

Također želim vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

Lijep pozdrav,

Lana Podgoršek

Lana Podgoršek

Poštovani,

podsjećam na rok za odgovor na zahtjev koji je 15 dana, molim Vas traženu informaciju.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Kabinet-pristup-informacijama,

1 Attachment

Poštovana,

Nastavno na Vaš zahtjev, u privitku dostavljam obavijest. Ljubazno Vas molim potvrdu primitka ovog e-maila.

Marina Akalović
Službenica za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
KABINET MINISTRA
Ulica grada Vukovara 49
HR-10 000 ZAGREB

Tel: +385 1 3714 552
Fax: +385 1 3714 507
e-pošta: [Ministarstvo pravosuđa e-mail za zahtjeve]
Web: https://pravosudje.gov.hr/

show quoted sections

Lana Podgoršek

Poštovana,

potvrđujem primitak odgovora.

Sukladno članku 10. stavku 1.5 Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 85/15) tijela javne vlasti obvezna su na
internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno
čitljivom obliku objavljivati: registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe; što na dostavljenom linku u odgovoru nije ispunjeno u cijelosti.

Sukladno članku 5. stavku 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 85/15) »Strojno čitljiv oblik« je oblik datoteke strukturiran tako da ga programska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i iz njega izdvojiti određene podatke, uključujući pojedinačne podatke i njihovu unutarnju strukturu; Dakle informaciju je potrebno objaviti u jednom od sljedećih mogućih formata: XML, HTML, CSV, TSV, JSON i sl.

Prema mjeri 3.3. akcijskog plana Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje centralnog državnog repozitorija za podatke i objavu podataka za ponovno korištenje na portalu data.gov.hr obvezni ste objaviti traženu bazu podataka na Portalu otvorenih podataka.

Na temelju navedenog molim Vas dostavite u elektronskom i strojno čitljivom obliku traženu informaciju.

Također Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Također sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama NN 85/15, čl. 21, st. 1 ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Lana Podgoršek

Poštovana

Ljubazno Vas molim potvrdu primitka e-maila poslanog 21.11.2015.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Lana Podgoršek left an annotation ()

Predstavka poslana Povjerenici

SysAdmin Miroslav left an annotation ()

Isti zahtjev za ponovnu uporabu informacija poslao je GONG 2013. godine a od Ministarstva pravosudja zaprimili su rjesenje o odbijanju pristupa informacijama.
GONG se zalio Povjereniku za informiranje nakon cega je Povjerenik donio Rjesenje UP/II-008-07/13-01/98.
Rješenjem Povjerenice za informianje poništeno je rješenje Ministarstva pravosuđa kojim je odbijen zahtjev za pristup i ponovnu uporabu informacija udruge GONG kojim je zatražio dostavu podataka iz sudskog registra u strojno čitljivom obliku te je omogućen djelomičan pristup zatraženim informacijama.
Vise detalja:
http://tom.pristupinfo.hr/pregledfilter1...

Miroslav Schlossberg left an annotation ()

Novi odgovoren zahtjev na linku: http://imamopravoznati.org/request/sudsk...