Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Registar poljoprivrednika u RH

Miroslav Schlossberg made this Freedom of Information request to Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- molim vas dostavu Upisnika poljoprivrednih gospodarstava / Registra poljoprivrednika u RH u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu.

Dobivani podaci koristiti će se u nekomercijalne svrhe.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

MPS (Auto-Reply),

1 Attachment

Poštovani,

ovo je automatski generirana poruka koja potvrđuje zaprimanje Vaše
elektroničke pošte u informacijski sustav Ministarstva poljoprivrede.

Vaš Zahtjev za pristup informacijama biti će biti obrađen u Zakonom o
pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15) propisanom
roku.

 

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Službenik za informiranje

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6106 034

Fax: +385 1 6109 200

E-pošta: [1][e-mail adresa]

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka može sadržavati
povjerljive informacije i namijenjen je isključivo osobama ili subjektima
koji su navedeni kao primatelji. Ukoliko je zbog greške pri adresiranju
ili prijenosu ova poruka pogrešno upućena, molimo Vas obavijestite
pošiljatelja slanjem odgovora na ovu poruku, a poruku i sve njene priloge
odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Svako neovlašteno
korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje,
prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene
uporabe ove poruke je strogo zabranjeno. Sadržaj, stavovi i mišljenja
izneseni u poruci su autorovi, te nužno ne predstavljaju stav ili
mišljenje Ministarstva poljoprivrede.

DISCLAIMER OF LIABILITY STATEMENT:

The content of this message and possibly annexed data can contain
confidential information and is intended exclusively for the persons or
subjects which are listed as recipients. If this message was due to a
mistake in addressing or transfer sent to you by mistake, please inform
the sender by replying to this message, and the message and all its
contents immediately, and without reading it, permanently remove from the
computer. Each unauthorized use, publication, processing, reproduction,
presentation, transfer, distribution, recording or any other form of
unauthorized use of this message is strictly prohibited. The contents,
positions and opinions stated in the message belong to the author and do
not necessarily belong to the Ministry of agriculture. system.

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]

Marina Perišić,

Poštovani,

Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je Zahtjev za pristup informacijama
koji je podnesen od strane g. Miroslava Schlossberga. Korisnik u svom
zahtjevu traži Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Registra
poljoprivrednika u RH u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu.

Ovim putem sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) ustupamo Vam predmetni
zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Marina Perišić
Službenica za informiranje

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6106 034
Fax: +385 1 6109 200
E-pošta: [e-mail adresa]

Web-adresa: www.mps.hr

show quoted sections

Info APPRRR, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb

4 Attachments

Poštovani,

 

Dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama.

 

S poštovanjem,

 

[1]cid:[email protected]

Samostalna služba za informativne i međunarodne poslove

 

[2]cid:[email protected]

 

AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Web adresa: [3]www.apprrr.hr 

 

From: Miroslav Schlossberg <[e-mail adresa]>
Sent: Friday, April 30, 2021 10:15 AM
To: Marina Perišić <[e-mail adresa]>
Cc: Info APPRRR <[e-mail adresa]>; Maja Stokanović
<[APPRRR e-mail za zahtjeve]>
Subject: Re: FW: Zahtjev za pristup informacijama - Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava Registar poljoprivrednika u RH

 

Pozdrav,

Samo da skrenem paznju da se u footeru zahtjeva nalazi email adresa za
slanje odgovora:

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[4][ZPPI #8156 email]

 

Hvala!

Lijep pozdrav,

Miroslav Schlossberg

 

--------------------------------------------

P: Zašto ovaj email sadrži tri rečenice ili manje?

O: [5]http://three.sentenc.es

 

 

On Fri, Apr 30, 2021 at 9:37 AM Marina Perišić <[6][e-mail adresa]>
wrote:

Poštovani,

Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je Zahtjev za pristup informacijama
koji je podnesen od strane g. Miroslava Schlossberga. Korisnik u svom
zahtjevu traži Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Registra
poljoprivrednika u RH u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu.

Ovim putem sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) ustupamo Vam
predmetni zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Marina Perišić
Službenica za informiranje

Ministarstvo poljoprivrede
Ministry of Agriculture

Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Hrvatska/Croatia

Tel: +385 1 6106 034
Fax: +385 1 6109 200
E-pošta: [7][e-mail adresa]

Web-adresa: [8]www.mps.hr

show quoted sections

Miroslav Schlossberg

Za: Info APPRRR

Hvala vam na dostavljenim informacijama!

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg