Upravljanje digitalnim reklamnim površinama u prostorima ljekarni

Jurica Mikulić made this Freedom of Information request to Gradska ljekarna Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was refused by Gradska ljekarna Zagreb.

Za: Gradska ljekarna Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim Vas dostavu sljedećih informacija:

- Kojim ste gospodarskim subjektima ustupili pravo da održavaju reklamne digitalne displeje / ekrane u prostorima i izlozima vaših ljekarni?
- Molim da mi dostavite ugovore sklopljene s navedenim gospodarskim subjektima.
- Na koliko vaših lokacija imate takve digitalne displeje / ekrane?

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme "Imamo pravo znati" s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Snjezana Weltinger, Gradska ljekarna Zagreb

1 Attachment

Poštovani gospodine Mikulić,

 

Gradska ljekarna Zagreb je 23.03.2022. zaprimila Vaš Zahtjev kojeg
temeljite na Zakonu o pravu na pristup informacija.

 

Nastavno na Vaš zahtjev Gradska ljekarna Zagreb daje očitovanje kako
slijedi:

 

Člankom 3. stavkom 1. točkom 5. Zakona o zaštiti neobjavljenih informacija
s tržišnom vrijednosti (NN 30/2018) propisano je kako su poslovna tajna
informacije koje ispunjavaju sve sljedeće zahtjeve: a) tajne su jer nisu,
u svojoj ukupnosti ili u točnoj strukturi i sklopu svojih sastavnih
dijelova, općenito poznate ili lako dostupne osobama iz krugova koji se
obično bave predmetnom vrstom informacija, b) imaju tržišnu (komercijalnu)
vrijednost zbog toga što su tajne te c) u odnosu na njih osoba koja te
informacije zakonito kontrolira poduzela je u tim okolnostima razumne
korake kako bi sačuvala njihovu tajnost.

 

Smatramo da zatražene informacije predstavljaju poslovnu tajnu prema
gornjim odredbama.

 

Po Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijela javne vlasti mogu
ograničiti pristup informaciji ako je ista poslovna tajna  (po čl. 15 st.
2)

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

S poštovanjem,

 

Tihana Muhvić, mag.iur
Pravnik
m. +385 99 21 89 743, [1][e-mail adresa]

Kralja Držislava 6, 10 000 ZAGREB
t. +385 (0)1 4724 667

[2]www.gljz.hr

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. http://www.gljz.hr/

SysAdmin Miroslav left an annotation ()

Jurica,
predlažem da u roku 15 dana od odgovora dostavite žalbu Povjereniku za informiranje. Više informacija:
https://imamopravoznati.org/help/unhappy...