Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Lana Podgoršek made this Freedom of Information request to City of Zagreb as part of a batch sent to 128 authorities

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, City of Zagreb should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Lana Podgoršek

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

Pristup informacijama gradonačelnika, City of Zagreb

Poštovana,

Nastavno na Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama, molim Vas da sukladno članku 20.stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, a vezano uz članak 18. stavak 3. istog Zakona, dopunite Vaš zahtjev, u roku od 5 dana od zaprimanja ove obavijesti, na način da nam dostavite Vašu adresu.

U protivnom, zahtjev ćemo odbaciti, temeljem članka 20.stavka 2. Zakona.

S poštovanjem,

Martina Šušnjara
________________________________________
Šalje: Lana Podgoršek [[ZPPI #1689 email]]
Poslano: 10. lipanj 2016 18:50
Prima: Pristup informacijama gradonačelnika
Predmet: Zahtjev za pristup informacijama - Uvjeti za dobivanje dozvola za ulične zabavljače

Za: Grad Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavite na ovu adresu dokumuent koji propisuje uvjete
za dobivanje dozvole za ulične zabavljače u gradu iz naslova.

Dostavite već gotovu informaciju (npr. pravni akt) ukoliko je grad
posjeduje ili dostavite kopiju već izdanog Rješenja nekom uličnom
zabavljaču koji pokazuje traženu informaciju (slobodno izuzmite
osobne informacije prije dostave kopije).

S poštovanjem,

Lana Podgoršek

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #1689 email]

Je li [Grad Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za
pristup informacijama zahtjeve za Grad Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/change_request/new?body=grad_zagrebBLOCKED

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
BLOCKEDimamopravoznati[.]org/help/officersBLOCKED

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Lana Podgoršek

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana,

hvala na brzom odgovoru. Na Vaš zahtjev upotpunjene podatke (ime, prezime i adresu) poslala
sam putem privatne e-mail adrese.

Molim Vas da odgovor pošaljete ovdje.

S poštovanjem,

Lana Podgoršek