Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno 3915 zahtjeva

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb Poštovani, temeljem prava na pristup informacijama ovim putem bih vas zatražio Uporabn...
Uporabna dozvola za VE Jelinek
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb je odgovorio podnositelju Boris Božić dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani,   U privitku vam dostavljamo dopise.   S poštovanjem   Irena Kiseljak Pristup informacijama Ministarstvo zaštite okoliša i e...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Komunalni servis, Rovinj je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, Na vaše traženje dostavljamo podatke o kontaktima za podnošenje prigovora za sve organizacijske jedinice KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.: - poš...
Za: Državna geodetska uprava, Zagreb U Zagrebu 14. kolovoza 2017. POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE Jurišićeva 19 10 000 Zagreb ŽALITELJ: Miroslav Sc...
Za: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb Molim dopunu odnosno ispravak informacija ranije dostavljenih postanskim p...
Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb Dakle, gospodo, koliko se mora čekati na odgovor?! Smijem li ja ispite učenicima ispraviti i donijeti...
Iznos donacija i prijavljenih donacija
Financijska agencija, Zagreb je odgovorio podnositelju Ivan Blažević dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani,   izvješćujemo Vas da je temeljna zadaća Porezne uprave između ostalog, utvrđivanje i naplata poreza te su evidencije  ustrojene suklad...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Poslovni park Virovitica je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, temeljem Vašeg upita vezano za podnošenje prigovora za zaštitu potrošača ,a u odnosu na primjenu odredaba Zakona o zaštiti potrošača dosta...
Poštovani gospodine Prkut, nastavno na Vaš zahtjev kojim se traži veći broj različitih informacija obavještavamo Vas o produženju roka ostvarivanja pr...
Potvrda na glavni projekt - odvodnja
Predstavka poslan Grad Zagreb od strane Suzana Dobrić Žaja dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Pristup informacijama gradonačelnika Poštovani, dana 13.5.2017. preko platforme Imamo pravo znati uputila sam na Grad Zagreb zahtjev za ovu istu...
Za: Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb Poštovani, Molim vas za informacije o statusu obrade ovog zahtjeva, budući da nisam zaprimio rj...
Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb Poštovana, Budući da na niste odgovorili na zahtjev za pravom na pristup informacijama, nakon istek...
kašnjenje leta iz Brisela
Dodatna poruka poslana je Croatia Airlines, Zagreb od strane Duje Prkut dana .
Uspješan.
Za: Janušić Davor Poštovani, Zahvaljujem na dostavi sveobuhvatnih, detaljnih i iscrpnih informacija. S poštovanjem, Duje Prkut
Kapacitet i popunjenost vrtića
Dječji vrtić Klinčec, Donja Dubrava je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
26.3.2017. u 14:03, Zdenka Radoš je napisao/la:...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Poštovani,   nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo dopis.     S poštovanjem, [1]1488369328612_PastedImage...
Za: Zahtjev za pristup informacijama Postovani, Hvala vam na vasem dopisu od 27.7., ali to se ne smatra odgovorom na Zahtjev za dopunu od 25.7. s ob...
Eventualni aneksi ugovora
za Grad Zagreb od Miroslav Poje. Komentar od Miroslav Poje dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani, javili su mi poštom kako nema sklopljenih aneksa/dodataka.
Poštovana gđo Radoš,   nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u prilogu Vam dostavljam ovjereni dopis, koji nisam bila u mogućnosti pos...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Komunalac Požega je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
  Poštovana,   Sukladno čl. 10.st.2. Zakona o zaštiti potrošača, potršač, odnosno korisnik naših usluga može, ako je nezadovoljan uslugom ili ra...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Vodovod, Blato je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovani, temeljem Vašeg traženja u nastavku Vam dostavljamo potrebne informacije. - poštanska adresa za podnošenje prigovora- Vodovod d.o.o., 32. uli...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...