Poštovani,   Nastavno na Vaš zahtjev za dostavom informacija, očitujemo se kako slijedi:   1.       U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku uč...
Poštovani,   Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, ovim putem Vas obavještavamo kako je isti djelomično usvojen. Slijedom naprijed n...
Poštovani, Nastavno na Vaš zahtjev od 12. prosinca 2017. godine, ovim putem Vas obavještavamo da je isti usvojen. Imajući u vidu naprijed navedeno, u...
KLASA: UP/I-351-02/15-34/9 URBROJ: 563-09-1/16-15-2   Zagreb, 29. lipnja 2014.         PREDMET: Krešimir Janach -        zahtjev za p...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?