Za: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

Molim Vas da mi dostavite :
- popis gradova i općina iz Vukovarsko-srijemske županije koje su kod Vas podnijele zahtjev za (su)financiranje Projekata energetske učinkovitosti javne rasvjete
- popis gradova i općine iz Vukovarsko-srijemske županije kojima ste (su)financirali Projekte energetske učinkovitosti javne rasvjete

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Danijel Orlić, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, ovim putem Vas
obavještavamo kako je isti djelomično usvojen.

Slijedom naprijed navedenog, dostavljamo sljedeću informaciju:

 

1.       Popis gradova i općine iz Vukovarsko-srijemske županije kojima
    ste (su)financirali Projekte energetske učinkovitosti javne
    rasvjete:

 

·         Grad Ilok

·         Grad Vukovar, 3 projekta

·         Općina Lovas

·         Općina Privlaka

·         Općina Tompojevci

·         Općina Tovarnik

 

 

Nadalje, za razliku od baze podataka sufinanciranih projekata koju Fond
vodi kao bitne projektne i financijske pokazatelje, podatke o svim
zahtjevima kojima su prijavitelji zatražili pomoć u sufinanciranju
projekata,  Fond ne vodi.

Naime, takvi zahtjevi dostavljaju se Fondu kako u okviru redovnih
natječaja i poziva, tako i putem zahtjeva za neposrednim sufinanciranjem.

Zahtjevi koji se prihvate sukladno važećim kriterijima Fonda, ulaze u
tehničku i financijsku provedbu projekata kao i u sustav praćenja
projektnih pokazatelja u okviru podatkovne baze.

Slijedom navedenoga nismo Vam u mogućnosti dostavit informaciju o JLS-ima
koje su podnijele zahtjev za sufinanciranjem projekata javne rasvjete
budući da ne raspolažemo istom.č

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost

Environmental Protection and Energy
Efficiency Fund

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

 

Danijel Orlić, dipl. iur.

 

 

Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

phone:     +385 1 5391 883
fax:          +385 1 5391 810

mob:        +385 91 754 0022
e-mail:    [2][Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb e-mail za zahtjeve]

[3]www.fzoeu.hr

 

 

prikazati citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org