Tijela javne vlasti

Pronađeno 82 javne ustanove u kategoriji ‘Agencije, zavodi, fondovi, centri’

Agencija za elektroničke medije, Zagreb 3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za investicije i konkurentnost, Zagreb 3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Agencija za javno-privatno partnerstvo Drugim imenom AJPP.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb Drugim imenom HALMED.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb Drugim imenom AMPEU.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Agencija za obalni linijski pomorski promet, Split 3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb Drugim imenom AZOO.
7 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za osiguranje radničkih tražbina, Zagreb Drugim imenom AORT.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb Drugim imenom AZONIZ.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb Drugim imenom APPRRR.
18 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb Drugim imenom APZ.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb Drugim imenom APN.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Sveta Nedjelja Drugim imenom Ex-Agencija.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Zagreb Drugim imenom ARPA.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za sigurnost željezničkog prometa, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb Drugim imenom ASOO.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za ugljikovodike, Zagreb 19 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za vodne putove, Vukovar 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Agencija za zaštitu okoliša Dana 16.9.2015. godine s radom počela Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a time je s radom prestala Agencija za zaštitu okoliša. Hrvatsk...
5 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb Drugim imenom AZOP.
4 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Zagreb Drugim imenom AZTN.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb Drugim imenom AZVO.
6 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Centar za restrukturiranje i prodaju, Zagreb Drugim imenom CERP.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb Drugim imenom DAB.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb Drugim imenom DZZP. Dana 16.9.2015. godine s radom počela Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a time je s radom prestala Državni zavod za zaštitu prirode. Hr...
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Financijska agencija, Zagreb Drugim imenom FINA.
8 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Zagreb 6 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, Zagreb Drugim imenom HACZ.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za hranu, Osijek 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb Drugim imenom HAMAG-BICRO. POSLOVNO - INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE - BICRO, društvo s ograničenom odgovornošću - u likvidaciji
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Zagreb Drugim imenom HANFA.
15 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb Drugim imenom HAOP.
10 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, Zagreb 3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb Drugim imenom HAA.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb Drugim imenom HBOR.
8 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb Drugim imenom HERA.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci Drugim imenom HPA.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, Zagreb Hrvatski sabor na sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine donio Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno šumarskoj savjetodavnoj...
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb Drugim imenom HAKOM.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatske vode, Zagreb pravna osoba za upravljanje vodama
71 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Osijek Drugim imenom HCPHS.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski centar za razminiranje, Sisak 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski hidrografski institut, Split 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski mjeriteljski institut, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatski registar brodova, Split Drugim imenom HRB.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb Drugim imenom HZJZ.
20 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za norme, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatski zavod za telemedicinu, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Defunkc.
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb 6 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zagreb Drugim imenom HZZZSR.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Zagreb Drugim imenom HZZO.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Drugim imenom NCVVO.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar Drugim imenom NZJZ Stampar.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Drugim imenom NZJZ PGŽ.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija, Zagreb Drugim imenom OTC.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Pravosudna akademija, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sigurnosno-obavještajna agencija, Zagreb Drugim imenom SOA.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb Drugim imenom SAFU. državna-tijela agencije
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Središnji registar osiguranika, Zagreb Drugim imenom REGOS.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Zavod za sigurnost informacijskih sustava, Zagreb Drugim imenom ZSIS.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Zavod za unapređivanje zaštite na radu, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zagreb Drugim imenom ZOSI.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .

Ne možete naći onaj koji želite?