Tijela javne vlasti

Pronađeno 77 tijela javne vlasti u kategoriji ‘Agencije, zavodi, fondovi, centri’

Agencija za elektroničke medije, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Agencija za investicije i konkurentnost, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za javno-privatno partnerstvo Drugim imenom AJPP.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb Drugim imenom AMPEU.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Agencija za obalni linijski pomorski promet, Split 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, Zagreb Drugim imenom AORPS.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Zagreb Drugim imenom AZONIZ.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Zagreb Drugim imenom APPRRR.
5 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb Drugim imenom APZ.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb Drugim imenom APN.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, Sveta Nedjelja Drugim imenom Ex-Agencija.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Zagreb Drugim imenom ARPA.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za sigurnost željezničkog prometa, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb Drugim imenom ASOO.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Agencija za ugljikovodike, Zagreb 3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za vodne putove, Vukovar 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Agencija za zaštitu okoliša Dana 16.9.2015. godine s radom počela Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a time je s radom prestala Agencija za zaštitu okoliša. Hrvatsk...
5 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb Drugim imenom AZOP.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Zagreb Drugim imenom AZTN.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb Drugim imenom AZVO.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Centar za restrukturiranje i prodaju, Zagreb Drugim imenom CERP.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb Drugim imenom DZZP. Dana 16.9.2015. godine s radom počela Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a time je s radom prestala Državni zavod za zaštitu prirode. Hr...
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Defunkc.
Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Financijska agencija Drugim imenom FINA.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Drugim imenom HACZ.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za hranu 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Drugim imenom HAMAG-BICRO.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Drugim imenom HANFA.
15 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Zagreb Drugim imenom HAOP.
5 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet 3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska akreditacijska agencija Drugim imenom HAA.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska banka za obnovu i razvitak Drugim imenom HBOR.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska energetska regulatorna agencija Drugim imenom HERA.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb Drugim imenom HAKOM.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatski audiovizualni centar, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda, Otočac 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Drugim imenom HCPHS.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski centar za razminiranje, Sisak 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski državni arhiv, Zagreb Drugim imenom HDA.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski registar brodova, Split Drugim imenom HRB.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski restauratorski zavod 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za hitnu medicinu 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Drugim imenom HZJZ.
19 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za norme 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za telemedicinu 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb 2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Drugim imenom HZZZSR.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Drugim imenom HZZO.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Drugim imenom NCVVO.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar Drugim imenom NZJZ Stampar.
2 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Drugim imenom NZJZ PGŽ.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija, Zagreb Drugim imenom OTC.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Pravosudna akademija 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sigurnosno-obavještajna agencija, Zagreb Drugim imenom SOA.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb Drugim imenom SAFU.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Središnji registar osiguranika Drugim imenom REGOS.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Zavod za obnovu Dubrovnika Drugim imenom ZOD.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Zavod za unapređivanje zaštite na radu 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zagreb Drugim imenom ZOSI.
3 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .

Ne možete naći onaj koji želite?