Poštovani, pitanje je bilo tko koristi naknadu za korištenja javnih površina za telekomunikacijske vodove, odnosno bazne stanice. Ovdje nisam dobio...
Poštovani,   HAKOM je zaprimio Vaš zahtjev za pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 8...
Danas je putem tijela javne vlasti Povjereniku za informiranje izjavljena žalba protiv rješenja Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti na...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?