Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev informacije ili ne – ako ste Zagrebbz molimo prijavite se i ostavite ocjenu.

Naknada korištenja javnih površina za korištenje telekomunikacijskih vodova odnosno baznih stanica

Pisani zahtjev podnositelja Zagrebbz za Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb

Ovaj zahtjev ima nepoznat status. Čekamo da Zagrebbz pročita nedavni odgovor i ažurira status.

Od: Zagrebbz

Za: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb

Poštovani,

zanima nas koje jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi
koriste mogućnost naknade troškova korištenja javnih površina i u
kojem bimu, a sukladno zakonu odnosno pravilniku kako se navodi u
tekstu niže.

Zakon o telekomunikacijama (čl.28 i 29)
https://www.zakon.hr/z/182/Zakon-o-elekt...
, te HAKOM-ov Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta,
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz...
daju mogućnost jedinicama lokalne samouprave da naplate
teleoperaterima korištenje javnih površina, a Zakon o lokalnoj i
područnoj samoupravi pravo utjecaja na lokacije baznih stanica.

Molim navesti sve jedinice lokalne samouprave i gradove.

S poštovanjem,

Zagreb bez zračenja

Spojite s ovim

Od: Ana Šubat Perković
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb


Attachment image003.png
20K Download


Poštovani,

 

HAKOM je zaprimio Vaš zahtjev za pristup informacijama, sukladno odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 85/15; dalje
ZPPI).

 

S obzirom da u skladu s odredbama ZPPI-a pisani zahtjev sadrži, uz ostalo,
ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva ili tvrtku
odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište, pozivamo vas da dostavite
te podatke kako bi HAKOM mogao postupiti po Vašem zahtjevu.

 

S poštovanjem,

HAKOM

 

--------------------------------------------------------------------------

PRAVNE NAPOMENE: Ova elektronička pošta (i sve priložene datoteke) je
povjerljiva i namijenjena je osobi ili osobama na koje je naslovljena.
Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite
pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno
uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija
informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti
zakonski kažnjivo. Pošiljatelj ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo
kakvu štetu ili gubitak podataka do kojeg može doći korištenjem ove
elektroničke pošte. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su
autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HAKOM-a.

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Ne znamo sadrži li najnoviji odgovor na ovaj zahtjev informacije ili ne – ako ste Zagrebbz molimo prijavite se i ostavite ocjenu.

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb može: