Tijela javne vlasti

Pronađeno 15 tijela javne vlasti u kategoriji ‘Javne financije’

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, Zagreb 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Državni ured za reviziju 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Financijska agencija Drugim imenom FINA.
1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Fond za naknadu oduzete imovine, Zagreb 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Drugim imenom HANFA.
15 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatska narodna banka Drugim imenom HNB.
7 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatski novčarski zavod Drugim imenom HNZ. Ovo tijelo javne vlasti je registrirano društvo s ograničenom odgovornošću.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Hrvatsko kreditno osiguranje 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Ministarstvo financija 21 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .
Odbor za javni nadzor revizije 0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Odbor za standarde financijskog izvještavanja OSFI
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
SKDD-CCP Smart Clear, Zagreb Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb Drugim imenom SAFU.
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Središnje klirinško depozitarno društvo Drugim imenom SKDD. Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo
0 zahtjeva izrađeno.
Dodano na datum .
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu 1 zahtjev izrađen.
Dodano na datum .

Ne možete naći onaj koji želite?