Poštovani, u svezi s rješenjem Povjerenice za informiranje, klasa: UP/II-008-07/18-01/512, ur. broj: 401-01/06-18-3 od 18. 09. 2018. godine, kojeg...
Poštovana gospođo Berković, u skladu sa člankom 22. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, N.N., broj: 25/2013, 85/2015 (u daljnjem tekstu:...
Dokumentaciju možete preuzeti na: https://jumboiskon.tportal.hr/dl/1754ecc2-37f5-492c-a6ab-240a7e5a0 https://jumboiskon.tportal.hr/dl/5d36a4f4-6514-...
Broj gradjana koji koriste FinaCertRDC
Financijska agencija, Zagreb je odgovorio podnositelju Tomislav Vitolić dana .
Uspješan.
Poštovani, zahvaljujemo na Vašemu upitu prema Zakonu o pravu na pristup informacijama te Vam u nastavku dostavljamo odgovor. Osobni certifikati sr...
Iznos donacija i prijavljenih donacija
Financijska agencija, Zagreb je odgovorio podnositelju Ivan Blažević dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani,   izvješćujemo Vas da je temeljna zadaća Porezne uprave između ostalog, utvrđivanje i naplata poreza te su evidencije  ustrojene suklad...
rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web
Financijska agencija, Zagreb je odgovorio podnositelju Lana Podgoršek dana .
Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.
Poštovana, zahvaljujemo na Vašem upitu prema Zakonu o pravu na pristup informacijama te Vam u nastavku dostavljamo odgovor. Predmet objave za male...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje