Zagrebački holding

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

31 zahtjev

(page 2)

Dokumentacija za automatski vanjski defibrilator (AVD uređaj) - AKZ
Zagrebački holding je odgovorio podnositelju Hrvoje Petrovic dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani, Vezano za vaš zahtjev za dostavu tražene dokumentacije, molimo da se obratite Gradskom uredu za zdravstvo budući da je ovaj gradski ured b...
Troškovi vrata za kontrolu putnika na AKZ
Dodatna poruka poslana je Zagrebački holding od strane Hrvoje Petrovic dana .
Uspješan.
Poštovani Ivana Šestić Trohar, Zahvaljujem Vam na poslanoj dokumentaciji. Vas odgovor je sadrzavao trazene informacije koje sam svojim zahtjevom tra...
Za: Zagrebački holding Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Molim vas pošaljite povratno u elektronsk...
Za: Zagrebački holding Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Molim vas pošaljite povratno u elektronsk...
Statistika putnika javnog prijevoza
Zagrebački holding je odgovorio podnositelju Josipa Koić dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovana gospođo Koić, na temelju Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, poslanom 13. 4. 2015. na e-mail [Zagrebački holding e-mail za zahtjeve], a...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje