Tražite dokumente od vlade i javnog sektora

Napravite zahtjev za pristup informacijama: po zakonu, moraju odgovoriti

Pretražite 6.877 zahtjeva za 6.337 tijela

Želite znati nešto?

Započnite vlastiti zahtjev za pristup informacijama ili ponovnu uporabu informacija

Podnesite zahtjev »

Kako ovo radi

Vaše je pravo da tražite rješenja, pravilnike, ugovore, izvješća, planove, odluke, statute i druge dokumente. Imamo pravo znati efikasno ukazuje na probleme koji nas okružuju i doprinosi njihovom pozitivnom rješavanju. Također sve objavljuje na internetu javno.

  1. Koristite ovaj portal da pošaljete vaš zahtjev za pristup informacijama - mi ćemo vam pokazati kako.

    1

  2. Mi ćemo vam poslati e-mail čim stigne odgovor.

    2

  3. Sve ćemo objaviti na internetu. Sada imate informacije koje ste tražili i svako im može pristupiti.

    3

Od koga mogu tražiti informacije?

Imamo pravo znati obuhvaća zahtjeve prema 6.337 tijelima javne vlasti, uključujući:

Pretražite sva tijela →

Koje su informacije objavljene?

Posjetitelji Imamo pravo znati podnijeli su 6.877 zahtjeva, uključujući:

Pretražite sve zahtjeve →