Tužbe protiv novinara i medija - skupni zahtjev

Poslano za 166 tijelo javne vlasti od Gong dana .
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Belom Manastiru od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Belom Manastiru Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Benkovcu od strane Gong dana .

Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.

Za: Općinski sud u Benkovcu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Bjelovaru od strane Gong dana .

Uspješan.

Za: Općinski sud u Bjelovaru Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Čakovcu od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Čakovcu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Đakovu od strane Gong dana .

Uspješan.

Za: Općinski sud u Đakovu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Delnicama od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Delnicama Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Hrvatskoj Kostajnici Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obra...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Ivanić-Gradu od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Ivanić-Gradu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Jastrebarskom od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Jastrebarskom Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo va...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Karlovcu od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Karlovcu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Kninu od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Kninu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s u...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Krapini od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Krapini Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Križevcima od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Križevcima Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam s...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Krku od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Krku Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s up...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Labinu od strane Gong dana .

Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.

Za: Općinski sud u Labinu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Novoj Gradiški od strane Gong dana .

Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.

Za: Općinski sud u Novoj Gradiški Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo v...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Pagu od strane Gong dana .

Uspješan.

Za: Općinski sud u Pagu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s up...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Rabu od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Rabu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s up...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Rijeci od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Rijeci Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Rovinju od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Rovinju Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Sesvetama od strane Gong dana .

Uspješan.

Za: Općinski sud u Sesvetama Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Slatini od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Slatini Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Slavonskom Brodu od strane Gong dana .

Kašnjenja

Za: Općinski sud u Slavonskom Brodu Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo...
Tužbe protiv novinara i medija
Zahtjev poslan Općinski sud u Supetru od strane Gong dana .

Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.

Za: Općinski sud u Supetru Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s...