Za: Županijski sud u Puli-Pola

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s upitom o predmetima koji su se pred vašim sudom vodili protiv novinara i medija (građanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do danas.
Informacije vas molimo da dostavite u obliku broja sudskog spisa, ako ga je moguće pronaći na tražilici sudskih odluka, ili odluke (presude, rješenja) u anonimiziranom obliku.

S poštovanjem,

GONG

Jelena Mavrić, Županijski sud u Puli-Pola

Poštovani,

 

Sukladno Vašem upitu od 19. veljače 2019. izvještavam Vas kako su na
Županijskom sudu u Puli-Pola u razdoblju od 2013. do danas vođeni
slijedeći građanski postupci protiv novinara i medija:

Gž-39/2016

Gž-249/2016

Gž-1039/2016

Gž-1234/2016

Gž-1249/2016

Gž-1310/2016

Gž-1380/2016

Gž-1547/2016

Gž-1762/2016

Gž-1787/2016

Gž-539/2017

Gž-672/2017

Gž-1298/2017

Gž-1407/2017

 

U svezi dijela Vašeg zahtjeva glede kaznenih postupaka vođenih protiv
novinara i medija, ukazujemo vam kako je prema čl. 5. st. 3. Zakona o
pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 23/13., 85/15 –
dalje u tekstu ZPPI) informacija svaki podatak koji posjeduje tijelo javne
vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na
koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni,magnetni,
optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo
ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u
okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.
Odredba čl. 18. st. 5. ZPPI, između ostalog, propisuje kako se ne smatra
zahtjevom za pristup informacijama stvaranje nove informacije.

 

Županijski sud u Puli-Pola ne vodi službenu evidenciju o kaznenih
postupaka vođenih protiv novinara i medija u razdoblju od 2013. do danas,
a pribavljanje navedenih informacija zahtijeva prethodnu analizu svih
kaznenih sudskih predmeta koji su na ovom sudu vođeni tijekom razdoblja od
2013. do 2019., čime se u suštini traži stvaranje nove informacije kroz
uvid u cjelokupne spise svih kaznenih sudskih predmeta koji su na ovom
sudu vođeni u razdoblju od 2013. do 2019. Takav uvid u sve kaznene sudske
spise ovog suda moguće je ostvariti uz prethodno podneseni obrazloženi
zahtjev predsjedniku Županijskog suda u Puli-Pola, uz navođenje svrhe
uvida u svaki pojedini sudski predmet.

 

Slijedom navedenog, ovim putem Vas izvještavamo da se podneseni zahtjev u
dijelu glede kaznenih postupaka vođenih protiv novinara i medija u skladu
s čl. 23. st. 1. toč. 6. u svezi s čl. 18. st. 5. ZPPI, ne smatra
zahtjevom za pristup informacijama.

 

 

S poštovanjem,

 

Službenik za informiranje Županijskog suda u Puli-Pola  

Jelena Mavrić

 

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org