Tužbe protiv novinara i medija

Pisani zahtjev podnositelja GONG za Općinski sud u Zadru

Zahtjev je uspješan.

Od: GONG

Za: Općinski sud u Zadru

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”,
broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s upitom o
predmetima koji su se pred vašim sudom vodili protiv novinara i
medija (građanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do
danas.
Informacije vas molimo da dostavite u obliku broja sudskog spisa,
ako ga je moguće pronaći na tražilici sudskih odluka, ili odluke
(presude, rješenja) u anonimiziranom obliku.

S poštovanjem,

GONG

Spojite s ovim

Od: službenikzainformiranje
Općinski sud u Zadru

Poštovani,

Dostavljam Vam popis parničnih predmeta koji su se vodili protiv novinara i medija pred Općinskim sudom u Zadru sudom u razdoblju od 2013. do danas.

Naknade štete - mediji
P-165/13, P-439/13., P-1235/13., P-2171/13., P-787/15, Pn-34/16., Pn-59/16., Pn-92/16., Pn-104/16.,Pn-170/16.,Pn-175/16. i Pn-111/18.

Naknada štete- ispravak informacije
P-129/13., P-258/13., P-1229/13., P-2677/14., P-307/15., P-309/15., P-1015/16 i Pn-75/16.

Također dostavljam popis riješenih kaznenih predmeta koji su riješeni u 2013., 2014. 2015., 2016. 2017. i 2018. godini u kojima je okrivljenik novinar:
K-214/14, K- 44/14, K-315/14, K-494/15, K-97/14, K-96/14, K-343/13, K-383/14, K-639/17, K-2/15, K-26/15 i K-364/17.

S poštovanjem,

Antonia Barčot
Službenik za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Općinski sud u Zadru može: