Za: Općina Strahoninec

Poštovani,

molim da dostavite u elektronskom obliku (Excel, Word, PDF ili neki od otvorenih digitalnih formata) informacije o slijedećem:
- Analitičku salda-konti karticu za 2017. godinu
- Analitičku salda-konti karticu za 2018. godinu zaključno s 30.10.2018. godine
- Analitičku karticu glavne knjige (do zadnje oznake knjiženja, tj. sasvim detaljno) za 2017. godinu
- Analitičku karticu glavne knjige (do zadnje oznake knjiženja, tj. sasvim detaljno) za 2018. godinu zaključno s 30.10.2018. godine i
- popis svih sklopljenih ugovora jednostavne nabave te njihove vrijednosti i dobavljača (pravna ili fizička osoba) tijekom 2017. i 2018. godine.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme "Imamo pravo znati" s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

S poštovanjem,

Dejan Drabić, mag. inf.

Općina Strahoninec

Poštovani,
Temeljem Vašeg upita obavještavamo Vas da nam je potreban rok duži od 15 dana.
Službenik za informiranje

prikazati citirane dijelove

Za: Općina Strahoninec

Poštovani,
u svome odgovoru niste, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, naveli bilo koji razlog nemogućnosti dostave traženih informacija, a niti ste naveli rok produljenja za dostavu istih.
Stoga vas upozoravam na vašu zakonsku obvezu a koja kaže:
"Tijelo javne vlasti obvezno je riješiti zahtjev za pristup informacijama najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva."

Upućujem vas na stranice Poverenika za informiranje kako biste bili upućeniji u vašu zakonsku obvezu.

Ovime smatram da je rok za dostavu traženih informacija zakonom utvrđenih 15 dana od danas slanja, tj. zaprimanja zahtjeva.

S poštovanjem,

Dejan Drabić

Općina Strahoninec

1 privitaka

Poštovani,
Temeljem Vašeg zahtjeva, u prilogu Vam dostavljam rješenje službenika za informiranje.
Također, stavljam poveznicu na Internet stranicu Općine Strahoninec na kojoj se nalaze traženi dokumenti. https://strahoninec.hr/index.php/evidenc...

Popis svih ugovora u 2018. godini biti će objavljeni na Internet stranici Općine Strahoninec sukladno zakonskim regulama.
Srdačan pozdrav te Vam ujedno želimo blagoslovljene i sretne božićne i novogodišnje blagdane.
Službenik za informiranje

prikazati citirane dijelove

Za: Općina Strahoninec

Temeljem zakona o zaštiti osobnih podataka, na vama je da podatke koji spadaju u kategorju osobnih podataka iz traženih dokumenata anonimizirate. Npr. "zacrnite" osobne podatke koji se u istima eventualno nalaze.
Stoga, ne postoji zakonska prepreka za sprečavanjem dostave traženih podataka kako ste naveli u vašem odgovoru, a sve kako bi se poštivala GDPR regulativa. Osim što ste, shodno GDPR regulativi dužni pripremiti izvješća u skladu i sa GDPR regulativom, a koja takvo što predviđa.

Poštujući spomenuta načela, molim da mi se dostave traženi podaci unutar zakonom definiranog roka.

S poštovanjem,

Dejan Drabić

Općina Strahoninec

1 privitaka

Poštovani,

Sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama, u prilogu dostavljam
Obavijest.

Srdačan pozdrav,

Službenik za informiranje

Općina Strahoninec

1 privitaka

Poštovani,

U prilogu dostavljam Rješenje službenika za informiranje.

Srdačan pozdrav,

Službenik za informiranje

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org