Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Divlja bespravna gradnja dopuštena od nadležnih institucija

S poštovanjem,
Na kat.čest.br. 8575/409 KO Dubrava na adresi Ulica Trešanja 21 u vlasništvu Jasne Ademović
23.07.2018. god započeta je nezakonita nadogradnja na nezakonito izgrađenoj građevini.

Radovi se vrše bez odgovarajućeg akta o građenju kao i protivno uvjetima građenja prema važećem zakonu o gradnji, važećim propozicijama za gradnju i uređenje prostora izdanim od gradskog zavoda za planiranje razvoja grada i zaštitu okoliša i protivno GUP-u.

Bespravna gradnja vrši se tako da krši osnovne uvjete okolnim česticama i objektima na njima, garantiranim zakonom o gradnji i GUP-u.

Prijava građevinskoj inspekciji izvršena je unutar zakonskog roka od mjesec dana od započetih bespravnih radova izgradnje nadogradnje te je priložena foto dokumentacija (vidi u privitku) prije početka bespravne izgradnje (22.07.2018.god) kao i tokom vršenja bespravne izgradnje (30.07.2018.god).

Izvršioci bespravne nadogradnje upozoreni su u duhu dobrih susjedskih odnosa na nepravilnosti bespravne nadogradnje na što su se oglušili te nastavili sa bespravnom nadogradnjom.

Radovi su počeli bez ikakve najave i dogovora s nama kao susjedima od kojih su od međe odmaknuti cca 1m umjesto po GUP-u 3 m, onoga trenutka kada smo mi stavili ključ u bravu i otputovali na godišnji odmor .
Kada smo se vratili već je bio napravljen cijeli kat što Vam dokumentiramo slikama u privitku.
Nakon razgovora s njima koji je bio na našu inicijativu i zamolbu da to ne rade jer nam rade ogromnu štetu i da ćemo ih prijaviti građevinskoj inspekciji, radovi su počeli još većim intezitetom i brzinom s tim da su izjavili da će nakon ove izgradnje krenuti graditi na mjestu montažne kuće, pa nas zanima koliko se kvadrata može izgraditi na toj parceli koja je već sada izgrađena cca 85-90%.

Naime, izvršioci bespravne gradnje su upućeni da kada dođe građevinska inspekcija se zaustavlja daljnja gradnja i da oni isključivo plaćaju novčanu kaznu na što su oni spremni a njihova do tada napravljena građevina ostaje njima na upotrebu i korištenje kao i to da nama i našoj djeci napravljena šteta ostaje zauvijek.

Molimo mjerodavne institucije da odrade svoju dužnost jer se ne možemo složiti sa činjenicom da mi za svoju zakonito izgrađenu građevinu plaćamo kredit od cca 700 000 kuna cijeli svoj radni vijek a istovremeno smo vrlo razočarani time da nas susjedi zazidavaju bespravno izgrađenim objektima koji nam zaklanjaju i sunce i svjetlost što je znamo svi izvor života valjda kako njima tako bi trebalo biti i nama i našoj djeci.
Mjerodavnim institucijama za izdavanje građevinske dozvole kao i u državni proračun na ime građevinske dozvole uplatili smo više od 60 000 kuna dok oko nas vlada bezakonje i anarhija i gradi tko i kako hoće bez odgovarajućih aktova o gradnji i nama se smiju u brk.

Prije isteka zakonskog roka od mjesec dana za prijavu bespravne gradnje u slučaju ne izlaska odgovarajućih institucija na teren u zakonski određenom roku izvršit ćemo zaštitu dokaza bespravne gradnje sudskim putem angažirajući ovlaštenu odvjetničku kancelariju za što iskreno vjerujemo neće biti potrebe.

Iskoristit ćemo sva pravna sredstva, sve pravne i odgovorne službe kao i sve dostupne medije da konačno jednom stanemo na kraj bespravnoj gradnji jer se ne smatramo jedinim budalama koji poštuju zakone ove države i želimo iskorijeniti sve nepravilnosti iz ovoga društva da bi našoj djeci sutra bilo bolje, a ne da odlaze u inozemstvo zbog ovakvih ljudi i slučajeva.

PRIJAVITELJI:

Damir i Gordana Mikulčić
Ulica Jasmina 38B, 10000 Zagreb
mob: 0989011059 ili mob: 0981326301

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

U prilogu šaljemo odgovor na Vaš zahtjev.

S poštovanjem,
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 487
Web: www.mgipu.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

-----Original Message-----
From: Damir Mikulčić <[ZPPI #6553 email]>
Sent: Thursday, August 2, 2018 11:24 AM
To: Zahtjev za pristup informacijama <[Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Subject: Bespravna gradnja na kčbr.8575/409 KODubrava

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Divlja bespravna gradnja dopuštena od nadležnih institucija

S poštovanjem,
Na kat.čest.br. 8575/409 KO Dubrava na adresi Ulica Trešanja 21 u
vlasništvu Jasne Ademović
23.07.2018. god započeta je nezakonita nadogradnja na nezakonito
izgrađenoj građevini.

Radovi se vrše bez odgovarajućeg akta o građenju kao i protivno
uvjetima građenja prema važećem zakonu o gradnji, važećim
propozicijama za gradnju i uređenje prostora izdanim od gradskog
zavoda za planiranje razvoja grada i zaštitu okoliša i protivno
GUP-u.

Bespravna gradnja vrši se tako da krši osnovne uvjete okolnim
česticama i objektima na njima, garantiranim zakonom o gradnji i
GUP-u.

Prijava građevinskoj inspekciji izvršena je unutar zakonskog roka
od mjesec dana od započetih bespravnih radova izgradnje nadogradnje
te je priložena foto dokumentacija (vidi u privitku) prije početka
bespravne izgradnje (22.07.2018.god) kao i tokom vršenja bespravne
izgradnje (30.07.2018.god).

Izvršioci bespravne nadogradnje upozoreni su u duhu dobrih
susjedskih odnosa na nepravilnosti bespravne nadogradnje na što su
se oglušili te nastavili sa bespravnom nadogradnjom.

Radovi su počeli bez ikakve najave i dogovora s nama kao susjedima
od kojih su od međe odmaknuti cca 1m umjesto po GUP-u 3 m, onoga
trenutka kada smo mi stavili ključ u bravu i otputovali na godišnji
odmor .
Kada smo se vratili već je bio napravljen cijeli kat što Vam
dokumentiramo slikama u privitku.
Nakon razgovora s njima koji je bio na našu inicijativu i zamolbu
da to ne rade jer nam rade ogromnu štetu i da ćemo ih prijaviti
građevinskoj inspekciji, radovi su počeli još većim intezitetom i
brzinom s tim da su izjavili da će nakon ove izgradnje krenuti
graditi na mjestu montažne kuće, pa nas zanima koliko se kvadrata
može izgraditi na toj parceli koja je već sada izgrađena cca
85-90%.

Naime, izvršioci bespravne gradnje su upućeni da kada dođe
građevinska inspekcija se zaustavlja daljnja gradnja i da oni
isključivo plaćaju novčanu kaznu na što su oni spremni a njihova do
tada napravljena građevina ostaje njima na upotrebu i korištenje
kao i to da nama i našoj djeci napravljena šteta ostaje zauvijek.

Molimo mjerodavne institucije da odrade svoju dužnost jer se ne
možemo složiti sa činjenicom da mi za svoju zakonito izgrađenu
građevinu plaćamo kredit od cca 700 000 kuna cijeli svoj radni
vijek a istovremeno smo vrlo razočarani time da nas susjedi
zazidavaju bespravno izgrađenim objektima koji nam zaklanjaju i
sunce i svjetlost što je znamo svi izvor života valjda kako njima
tako bi trebalo biti i nama i našoj djeci.
Mjerodavnim institucijama za izdavanje građevinske dozvole kao i u
državni proračun na ime građevinske dozvole uplatili smo više od 60
000 kuna dok oko nas vlada bezakonje i anarhija i gradi tko i kako
hoće bez odgovarajućih aktova o gradnji i nama se smiju u brk.

Prije isteka zakonskog roka od mjesec dana za prijavu bespravne
gradnje u slučaju ne izlaska odgovarajućih institucija na teren u
zakonski određenom roku izvršit ćemo zaštitu dokaza bespravne
gradnje sudskim putem angažirajući ovlaštenu odvjetničku
kancelariju za što iskreno vjerujemo neće biti potrebe.

Iskoristit ćemo sva pravna sredstva, sve pravne i odgovorne službe
kao i sve dostupne medije da konačno jednom stanemo na kraj
bespravnoj gradnji jer se ne smatramo jedinim budalama koji poštuju
zakone ove države i želimo iskorijeniti sve nepravilnosti iz ovoga
društva da bi našoj djeci sutra bilo bolje, a ne da odlaze u
inozemstvo zbog ovakvih ljudi i slučajeva.

PRIJAVITELJI:

Damir i Gordana Mikulčić
Ulica Jasmina 38B, 10000 Zagreb
mob: 0989011059 ili mob: 0981326301

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6553 email]

Je li [Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke na papir. / Think before printing this message.

[MGIPU] [MGIPU]
________________________________
IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni stav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH. Budući da komunikacija putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or privileged information and is intended only for the recipient and/or group of recipients to which it is addressed. If you received this in error, please immediately notify the sender and permanently delete the original email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use, dissemination, disclosure, copying of or change to this email is prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are those of the sender only and do not necessarily represent the official views of the Ministry of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia. As internet communication is an open form of information exchange, the Ministry of of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia excludes all liability for any loss or damage arising from the receipt of this message and any of its attachments.

sakrij citirane dijelove

Za: Zahtjev za pristup informacijama

Bespravna gradnja na kčbr.8575/409 KO Dubrava - II dio

S poštovanjem,
kat bespravne nadogradnje je podignut, ploča je izbetonirana, radovi se nastavljaju užurbano dok mjerodavne službe ne rade svoj posao. Izvršioci bespravne gradnje točno su upoznati sa stanjem u mjerodavnim službama te koriste vrijeme koje im je dato.
Toliko su samo pouzdani da su nam to javno i obznanili.
Dok pročitamo u Vašem odgovoru dostavljene nam članke i zakone nadamo se da će građevinska inspekcija postupiti po zakonu o građevinskoj inspekciji.
Nadali smo se da neće doći do toga ali izgleda da ćemo morati podnijeti privatnu tužbu i u cijelom postupku zatražiti pravnu pomoć jer prema planu rada građevinske inspekcije izvršioci bespravne gradnje najvjerojatnije će već dobrano uživati u učinjenom i svima nama i Vama smijati se u brk.
Razuvjerite nas u tvrdnjama i dokažite nam da građevinska inspekcija djeluje suprotno.
Ne postoji nikakav akt za gradnju, ne postoji prijava gradilišta i početka građenja, ne postoji nikakva ploča na gradilištu sa oznakama i informacijama o građevinskoj dozvoli, investitoru, projektantu, nadzoru i izvođaču, radove vrše neovlaštene firme bez ikakvog ugovora.
Da ne spominjem mjere zaštite na radu.
Mjerodavne službe na predmetnoj lokaciji nemaju pojima o započetim radovima.
Oprostite ali to su podatci koje lokalna komunalna inspekcija obavi pregledom za pola sata, a građevinska inspekcija sazna telefonom u roku od sat vremena.
Pitam se zašto ja na gradilištu prije početka radova moram postaviti na početku i na kraju ploče sa svim podacima, zašto ja na svom gradilištu moram imati nominirane izvođače i podizvođače, zašto ja svoje gradilište moram osigurati svim sredstvima i oznakama prema zakonu o zaštiti na radu, zašto meni ne pada napamet započeti radove bez ikakvog akta ili zapisnika o uvođenju u posao, zašto kolege inspektori izlaze na očevid po dojavi u roku od dan dva dok kolege inspektori u visokogradnji imaju postupanja prema planu rada, a ne dojavi.
Očito i siguran sam zakon u ovoj državi nije isti za sve.
Prijavu građevinskoj inspekciji predali smo 30.07. 2018.
Do danas osim Vašeg odgovora nismo dobili ništa.
U ponedjeljak 06.08.2018. prvi je ponedjeljak u mjesecu kad možemo na razgovor na inspekciju.
Možemo li razgovarati sa inspektorom koji će voditi naš predmet

Damir Mikulčić

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

molim zaprimiti kao predstavku u predmetu prijave bespravne gradnje kako
se navodi niže u mailu. Ovo se ne smatra zahtjevom za pristup
informacijama sukladno čl.18. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,

Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

--------------------------------------------------------------------------

Šalje: Damir Mikulčić <[ZPPI #6553 email]>
Poslano: 3. kolovoza 2018. 20:16
Prima: Zahtjev za pristup informacijama
Predmet: RE: Bespravna gradnja na kčbr.8575/409 KODubrava
 
     Za: Zahtjev za pristup informacijama
    
     Bespravna gradnja na kčbr.8575/409 KO Dubrava - II dio
    
     S poštovanjem,
     kat bespravne nadogradnje je podignut, ploča je izbetonirana,
     radovi se nastavljaju užurbano dok mjerodavne službe ne rade svoj
     posao. Izvršioci bespravne gradnje točno su upoznati sa stanjem u
     mjerodavnim službama te koriste vrijeme koje im je dato.
     Toliko su samo pouzdani da su nam to javno i obznanili.
     Dok pročitamo u Vašem odgovoru dostavljene nam članke i zakone
     nadamo se da će građevinska inspekcija postupiti po zakonu o
     građevinskoj inspekciji.
     Nadali smo se da neće doći do toga ali izgleda da ćemo morati
     podnijeti privatnu tužbu i u cijelom postupku zatražiti pravnu
     pomoć jer prema planu rada građevinske inspekcije izvršioci
     bespravne gradnje najvjerojatnije će već dobrano uživati u
     učinjenom i svima nama i Vama smijati se u brk.
     Razuvjerite nas u tvrdnjama i dokažite nam da građevinska
     inspekcija djeluje suprotno.
     Ne postoji nikakav akt za gradnju, ne postoji prijava gradilišta i
     početka građenja, ne postoji nikakva ploča na gradilištu sa
     oznakama i informacijama o građevinskoj dozvoli, investitoru,
     projektantu, nadzoru i izvođaču, radove vrše neovlaštene firme bez
     ikakvog ugovora.
     Da ne spominjem mjere zaštite na radu.
     Mjerodavne službe na predmetnoj lokaciji nemaju pojima o započetim
     radovima.
     Oprostite ali to su podatci koje lokalna komunalna inspekcija obavi
     pregledom za pola sata, a građevinska inspekcija sazna telefonom u
     roku od sat vremena.
     Pitam se zašto ja na gradilištu prije početka radova moram
     postaviti na početku i na kraju ploče sa svim podacima, zašto ja na
     svom gradilištu moram imati nominirane izvođače i podizvođače,
     zašto ja svoje gradilište moram osigurati svim sredstvima i
     oznakama prema zakonu o zaštiti na radu, zašto meni ne pada napamet
     započeti radove bez ikakvog akta ili zapisnika o uvođenju u posao,
     zašto kolege inspektori izlaze na očevid po dojavi u roku od dan
     dva dok kolege inspektori u visokogradnji imaju postupanja prema
     planu rada, a ne dojavi.
     Očito i siguran sam zakon u ovoj državi nije isti za sve.
     Prijavu građevinskoj inspekciji predali smo 30.07. 2018.
     Do danas osim Vašeg odgovora nismo dobili ništa.
     U ponedjeljak 06.08.2018. prvi je ponedjeljak u mjesecu kad možemo
     na razgovor na inspekciju.
     Možemo li razgovarati sa inspektorom koji će voditi naš predmet
    
     Damir Mikulčić
    
     -----Original Message-----
    
     Poštovani,
    
     U prilogu šaljemo odgovor na Vaš zahtjev.
    
     S poštovanjem,
     Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
    
    
------------------------------------------------------------------------------------------
     Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
     Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
     Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
     Tel: 01 3782 487
     Web: [1]www.mgipu.hr

[2][IMG] [3]Dobrodošli u Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
www.mgipu.hr
30. srpnja 2018. - Ministar Predrag Štromar poziva zainteresirane
novinare na razgovor o aktualnim temama iz resora Ministarstva
graditeljstva i prostornoga uređenja, u utorak 31. srpnja 2018.g.
u 11 sati u zgradi Ministarstva, Ulica Republike Austrije 20
(soba 106).

    
------------------------------------------------------------------------------------------
    
     -------------------------------------------------------------------
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [ZPPI #6553 email]
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [4]http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
     [5]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
     -------------------------------------------------------------------

Razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke na papir. / Think before
printing this message.

[6]MGIPU [7]MGIPU

--------------------------------------------------------------------------

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH. Budući da
komunikacija putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija,
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH ne prihvaća nikakvu
odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih
njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Construction and Physical Planning of the
Republic of Croatia. As internet communication is an open form of
information exchange, the Ministry of of Construction and Physical
Planning of the Republic of Croatia excludes all liability for any loss or
damage arising from the receipt of this message and any of its
attachments.

References

Visible links
1. http://www.mgipu.hr/
2. http://www.mgipu.hr/
3. http://www.mgipu.hr/
4. http://imamopravoznati.org/help/officers
5. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

sakrij citirane dijelove

Zahtjev za pristup informacijama, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

prosljeđujemo predstavku g. Damira Mikulčića na daljnje nadležno postupanje.
Sukladno čl.18.st.5. Zakona o pravu na pristup informacijama niže navedena predstavka se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama.
U prilogu dostavljamo i odgovor koji je upućen g. Mikulčiću vezano uz predmetnu lokaciju temeljem odredbi članka 23. stavka 1. točke 1., a u vezi sa člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) dana 3.8.2018.g.

S poštovanjem,
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 487
Web: www.mgipu.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

-----Original Message-----
From: Damir Mikulčić <[ZPPI #6553 email]>
Sent: Friday, August 3, 2018 8:17 PM
To: Zahtjev za pristup informacijama <[Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Subject: RE: Bespravna gradnja na kčbr.8575/409 KODubrava

Za: Zahtjev za pristup informacijama

Bespravna gradnja na kčbr.8575/409 KO Dubrava - II dio

S poštovanjem,
kat bespravne nadogradnje je podignut, ploča je izbetonirana,
radovi se nastavljaju užurbano dok mjerodavne službe ne rade svoj
posao. Izvršioci bespravne gradnje točno su upoznati sa stanjem u
mjerodavnim službama te koriste vrijeme koje im je dato.
Toliko su samo pouzdani da su nam to javno i obznanili.
Dok pročitamo u Vašem odgovoru dostavljene nam članke i zakone
nadamo se da će građevinska inspekcija postupiti po zakonu o
građevinskoj inspekciji.
Nadali smo se da neće doći do toga ali izgleda da ćemo morati
podnijeti privatnu tužbu i u cijelom postupku zatražiti pravnu
pomoć jer prema planu rada građevinske inspekcije izvršioci
bespravne gradnje najvjerojatnije će već dobrano uživati u
učinjenom i svima nama i Vama smijati se u brk.
Razuvjerite nas u tvrdnjama i dokažite nam da građevinska
inspekcija djeluje suprotno.
Ne postoji nikakav akt za gradnju, ne postoji prijava gradilišta i
početka građenja, ne postoji nikakva ploča na gradilištu sa
oznakama i informacijama o građevinskoj dozvoli, investitoru,
projektantu, nadzoru i izvođaču, radove vrše neovlaštene firme bez
ikakvog ugovora.
Da ne spominjem mjere zaštite na radu.
Mjerodavne službe na predmetnoj lokaciji nemaju pojima o započetim
radovima.
Oprostite ali to su podatci koje lokalna komunalna inspekcija obavi
pregledom za pola sata, a građevinska inspekcija sazna telefonom u
roku od sat vremena.
Pitam se zašto ja na gradilištu prije početka radova moram
postaviti na početku i na kraju ploče sa svim podacima, zašto ja na
svom gradilištu moram imati nominirane izvođače i podizvođače,
zašto ja svoje gradilište moram osigurati svim sredstvima i
oznakama prema zakonu o zaštiti na radu, zašto meni ne pada napamet
započeti radove bez ikakvog akta ili zapisnika o uvođenju u posao,
zašto kolege inspektori izlaze na očevid po dojavi u roku od dan
dva dok kolege inspektori u visokogradnji imaju postupanja prema
planu rada, a ne dojavi.
Očito i siguran sam zakon u ovoj državi nije isti za sve.
Prijavu građevinskoj inspekciji predali smo 30.07. 2018.
Do danas osim Vašeg odgovora nismo dobili ništa.
U ponedjeljak 06.08.2018. prvi je ponedjeljak u mjesecu kad možemo
na razgovor na inspekciju.
Možemo li razgovarati sa inspektorom koji će voditi naš predmet

Damir Mikulčić

-----Original Message-----

Poštovani,

U prilogu šaljemo odgovor na Vaš zahtjev.

S poštovanjem,
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 487
Web: www.mgipu.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6553 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

Razmislite o okolišu prije ispisa ove poruke na papir. / Think before printing this message.

[MGIPU] [MGIPU]
________________________________
IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni stav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH. Budući da komunikacija putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or privileged information and is intended only for the recipient and/or group of recipients to which it is addressed. If you received this in error, please immediately notify the sender and permanently delete the original email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use, dissemination, disclosure, copying of or change to this email is prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are those of the sender only and do not necessarily represent the official views of the Ministry of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia. As internet communication is an open form of information exchange, the Ministry of of Construction and Physical Planning of the Republic of Croatia excludes all liability for any loss or damage arising from the receipt of this message and any of its attachments.

sakrij citirane dijelove

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org