Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Pisani zahtjev podnositelja Sonja Radočaj za Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Sonja Radočaj

Poštovani,
niže dostavljam zahtjev za pristup informacijama.

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi ovo tijelo javne
vlasti, s podacima za period od 2011. godine do 2015. godine
(uključujući navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN
141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi
evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.
Također je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće
podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Sonja Radočaj
(podnositelj zahtjeva)

Spojite s ovim

Od: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Ministarstvo zdravstva, Zagreb


Attachment 3803 001.pdf
32K Download View as HTML


[Subject only] RE: Zahtjev za pristup informacijama - Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Poštovani,

na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostavit ću odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl.17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim Vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.

S poštovanjem,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Poštovani,

Ovim putem Vas želim podsjetiti da je rok za odgovor istekao te Vas
molim da pošaljete tražene informacije.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE
Ministarstvo zdravstva, Zagreb


Attachment 3964 001.pdf
79K Download View as HTML


[Subject only] RE: Zahtjev za pristup informacijama - Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo zdravstva, Zagreb može: