Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Pisani zahtjev podnositelja Pero Mitric za Ministarstvo poduzetništva i obrta

Zahtjev je uspješan.

Od: Pero Mitric

Naziv tijela javne vlasti: [Authority name]

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne
vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine
(ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN
141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi
evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.
Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće
podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Pero Mitric
(podnositelj zahtjeva)

Spojite s ovim

Od: Vlatka Mlakar
Ministarstvo poduzetništva i obrta


Attachment EVIDENCIJA PRIMLJENIH DAROVA KOJI SU PREDANI NA KORI TENJE MINPO.docx
15K Download View as HTML


Poštovani gosp. Mitrić,
U prilogu Vam dostavljam popis darova koje je primio ministar Gordan Maras tijekom mandata i koji su uvedeni pod inventurnim brojevima.
S poštovanjem

Vlatka Mlakar
Voditeljica Službe za programe potpora, analizu i središnji informacijski sustava malog gospodarstva
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA / MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND CRAFTS
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Hrvatska – Croatia
U +385 (0)1 610 6249 fax : +385 (0)1 610 9128
@ [email address] web: www.minpo.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo poduzetništva i obrta može: