Ministarstvo poduzetništva i obrta

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Tijela državne uprave, Gospodarstvo and tijelo javne vlasti koje više nije aktivno

Stupanjem na snagu Zakona o ustroju ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16), Ministarstvo poduzetništva i obrta pripojeno je Ministarstvu gospodarstva. Naziv novog Ministarstva je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

13 zahtjeva
Klasa 008-02/15-01/16 Urbroj 526-516-04-01-01/1-16-18 Zagreb, 7. studenog 2016. RJESENJE kojim Ministarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetn...
Predstavka je poslana Povjerenici za informiranje 13.06.2016.
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...
Tijelo javne vlasti nije u pravu. Trebalo bi se zaliti Povjereniku protiv rjesenja koje je tijelo poslalo. Pogledajte savjet ovdje: http://diskurs.o...
Poštovani gosp. Mitrić, U prilogu Vam dostavljam popis darova koje je primio ministar Gordan Maras tijekom mandata i koji su uvedeni pod inventurnim br...
Poštovani gosp. Schlossberg,   nastavno na ustupljeni zahtjev Vlade Republike Hrvatske od 6. kolovoza 2015. g. (KLASA: 008-01/15-07/47, URBROJ: 50...
Poštovana gđo Podgoršek, obzirom da smo Vam dostavili tražene podatke, a imajući u vidu velik broj sličnih zahtjeva, sukladno članku 27. stavku 2. Zak...
Potrudit ćemo se to napraviti što prije. S poštovanjem, D. Nikolić
Index razvijenosti, MINGO (otvaranje baze podataka)
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo poduzetništva i obrta od strane Filip Sivrić dana .
Uspješan.
Poštovani, zahvaljujem Vam se na odgovoru. S poštovanjem, Filip Sivrić
Poštovani gosp. Schlossberg, molim Vas da oko detalja o projektu BIZImpact II kontaktirate kolegicu Veroniku Tolj, voditeljicu projekta (tel.: +385 (0...
Poštovani Davor Nikolić, Vašim posljednjim rješenjem odbijate pristup informaciji zatraženu zahtjevom "Informacije o aplikaciji eSavjetovanja" poslan...
Poštovani gosp. Jeđud, dostavljamo rješenje povodom Vašeg zahtjeva. S poštovanjem, Davor Nikolić Službenik za informiranje
Poštovana,   niže priloženo dostavljamo tražene podatke.   S poštovanjem,   Davor Nikolić       Ukupna vrijednost javne nabave u 2...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?

  

Više o ovom tijelu javne vlasti

Službena stranica
E-mail adresa službenika za informiranje
Tražite nas da ažuriramo adresu službenika za informiranje