Darovi koje su primili dužnosnici od 2011-2015

Pisani zahtjev podnositelja Pero Mitric za Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Pero Mitric

Naziv tijela javne vlasti: [Authority name]

Obrazac broj 2 - zahtjev za pristup informacijama

Informacija koja se traži:
- evidencija primljenih darova koju vodi gore navedeno tijelo javne
vlasti, s podacima za period 2011. godine do 2015. godine
(ukljucujuci navedene godine)

Način pristupa informaciji:
- dostavljanje preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
elektronskim putem (na ovu adresu)

Poznato je iz Uredbe o darovima koje prime dužnosnici (NN
141/2004), da tijelo u kojem dužnosnik obnaša dužnost vodi
evidenciju primljenih darova, koji su mu predani na korištenje.
Takodjer je poznato da evidencija primljenih darova sadrži sljedeće
podatke:
– ime, prezime i adresu dužnosnika koji je dar primio te dužnost
koju je obnašao u trenutku primitka dara,
– ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište
državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog
tijela ili odnosno pravne osobe,
– opis dara,
– datum darivanja,
– datum predaje dara tijelu u kojem dužnosnik obnaša dužnost.

S poštovanjem,
Pero Mitric
(podnositelj zahtjeva)

Spojite s ovim

Od: Željka Ćurčija


Attachment zcurcija 160104111819 0001.pdf
311K Download View as HTML


Poštovani,

u privitku se nalazi dopis kojim se traži nadopuna Vašeg zahtjeva za
pristup informacijama koji ste uputili Ministarstvu socijalne politike i
mladih dana 03. siječnja 2016. godine.

 

S poštovanjem,

 

Glavno tajništvo ministarstva

Ministarstvo socijalne politike i mladih

10 000 Zagreb, Savska cesta 66

 

 

Spojite s ovim

Od: Pero Mitric

Poštovani Željka Ćurčija,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je moja
elektronska adresa putem koje sam poslao zahtjev elektronskim
putem.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija.
Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba
dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem
odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada
dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup
informacijama te zbog sigurnosti osobnih podatka i politici
privatnosti ove internetske stranice zabranjemo je slati kućnu
adresu putem ovog javnog portala.

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da
želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku
adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje
osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja
odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih
podataka.

Molim vas budite ljubazni i provjerite da moj email s kucnom
adresom nije zavrsio u Junk folderu (Nezeljena posta).

S poštovanjem,

Pero Mitric

Spojite s ovim

Od: Željka Ćurčija


Attachment zcurcija 160115163804 0001.pdf
279K Download View as HTML


Poštovani,

u privitku se nalazi odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama
upućen Ministarstvu socijalne politike i mladih dana 03. siječnja 2016.
godine.

 

S poštovanjem,

 

Glavno tajništvo ministarstva

Ministarstvo socijalne politike i mladih

10 000 Zagreb, Savska cesta 66

 

 

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Zagreb može: