Dugovanja KBC-a Zagreb

Pisani zahtjev podnositelja Pero Mitric za Klinički bolnički centar Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: Pero Mitric

Za: Klinički bolnički centar Zagreb

molim da mi dostavite informaciju o broju dugovanja pacijenata
KBC-u Zagreb i to u periodu od 2010. godine do dana zaprimanja ovog
zahtjeva. Molim da informacija bude izražena po godini (ili
detaljnije po mjesecu, ako raspolažete tom informacijom), s ukupnim
brojem računa koji nisu naplaćeni i zbroj iznosa dugovanja.

Molim vas dostavu traženih informacija na ovu elektronsku adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,

Pero Mitric

Spojite s ovim

Od: Ana Kruhak
Klinički bolnički centar Zagreb


Attachment attachment.gif
1K Download


 

Poštovani gospodine  Mitrić,

 

nastavno na Vaš upit obavještavamo Vas da su dugovanja pacijenata prema
KBC-u Zagreb za obavljene usluge iskazana niže, po godinama.

 

Ukupni dug odnosno stanje potraživanja od pacijenata na  dan 31.12.2014.
godine iznosio je 22.388.306,84 kn.

 

Ukupni dug odnosno stanje potraživanja od pacijenata na  dan 31.12.2015.
godine iznosio je 22.165.321,19 kn.

 

Ukupni dug odnosno stanje potraživanja od pacijenata na  dan 31.12.2016.
godine iznosio je 23.767.051,86 kn.

 

Ukupni dug odnosno stanje potraživanja od pacijenata na  dan 31.12.2017.
godine iznosi  24.858.137,20 kn.

 

S poštovanjem,

 

Ana Kruhak, prof.

Službena osoba za informiranje

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Povjerenik za informiranje - Pisarnica
[mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Monday, December 18, 2017 9:06 AM
To: [e-mail adresa]
Cc: [e-mail adresa]
Subject: KLASA: 008-03/17-01/239

 

 

 

Poštovani,

 

U privitku Vam dostavljam obavijest Povjerenice za informiranje.

 

Lijep pozdrav!

 

Pisarnica

[1]logo

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19

10000 Zagreb, Hrvatska

 

 

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Pero Mitric

Za: Ana Kruhak

Poštovana,
Zahvaljujem na odgovoru od 2.1.2018.

Molim vas dopunu dostavljenih informacija. Naime, u zahtjevu od
22.11.2017. tražio sam:

molim da mi dostavite informaciju o broju dugovanja pacijenata
KBC-u Zagreb i to u periodu od 2010. godine do dana zaprimanja ovog
zahtjeva. Molim da informacija bude izražena po godini (ili
detaljnije po mjesecu, ako raspolažete tom informacijom), s ukupnim
brojem računa koji nisu naplaćeni i zbroj iznosa dugovanja.

Niže dajem status odgovora od 2.1.2018, koji je odgovoren izvan
zakonskog roka za odgovor (15 dana):
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2010. godinu -
NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2011. godinu -
NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2012. godinu -
NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2013. godinu -
NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2014. godinu -
dostavljeno
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2015. godinu -
dostavljeno
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2016. godinu -
dostavljeno
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2017. godinu -
dostavljeno
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2010. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2011. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2012. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2013. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2014. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2015. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2016. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2017. godinu - NIJE DOSTAVLJENO

Molim vas da odgovorite na zahtjev za dopunu u zakonskom roku (15
dana) te da dostavite sve informacije koje su tražene zahtjevom a
nisu dostavljene 2.1.2018.

S poštovanjem,
Pero Mitric

Spojite s ovim

Od: Ana Kruhak
Klinički bolnički centar Zagreb

Poštovani gospodine Mitrić,

nastavno na Vaš posljednji dopis, a zbog kompleksnosti i složenosti traženih
informacija, vodeći brigu da bi se osigurala potpunost i točnost istih,
molimo Vas za produženje roka.

S poštovanjem,
Ana Kruhak, prof.
Službena osoba za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Pero Mitric

Za: Ana Kruhak

Poštovana,

Zahtjev je od 21.11.2017. Koliko još trebate za odgovor?

S poštovanjem,

Pero Mitric

Spojite s ovim

Od: Ana Kruhak
Klinički bolnički centar Zagreb

Poštovani gospodine Mitrić,

ukupni dug odnosno nenaplaćena potraživanja od pacijenata na dan
31.12.2013.godine iznose 20.241.506,63 kn.
Na dan 1. veljače 2018. godine ne postoje u knjigovodstvenim evidencijama
nenaplaćena potraživanja od pacijenata na dan 31.12.2012. godine,
31.12.2011. godine i 31.12.2010. godine.

S poštovanjem,
Ana Kruhak, prof.
Službena osoba za informiranje

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Pero Mitric

Za: Ana Kruhak

Poštovana,
Ovime vas obaviještavam da ću Povjereniku za informiranje izjaviti
žalbu radi šutnje administracije Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Sadržaj koji dostavljam Povjereniku za informiranje sukladno
upravnom postupku potpisan vlastoručno:

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
OIB: 68011638990
MB: 4126904

Žalba

koju ja niže potpisani izjavljujem sukladno članku 25. stavku 2.
Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj
25/13.), zbog toga što tijelo javne vlasti KBC Zagreb nije u
zakonskom roku iz članka 29. stavka 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama riješilo zahtjev za pristup informacijama koji sam
podnio navedenom tijelu javne vlasti dana 21. studenog 2017.

Ovim putem Povjereniku za informiranje dostavljam žalbu zbog
nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup
informacijama tzv. “šutnja uprave”.

Zahtjevom za pristup informacijama zatražio sam od tijela javne
vlasti da mi u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama
omogući pristup informaciji:

“molim da mi dostavite informaciju o broju dugovanja pacijenata
KBC-u Zagreb i to u periodu od 2010. godine do dana zaprimanja ovog
zahtjeva. Molim da informacija bude izražena po godini (ili
detaljnije po mjesecu, ako raspolažete tom informacijom), s ukupnim
brojem računa koji nisu naplaćeni i zbroj iznosa dugovanja.

Molim vas dostavu traženih informacija na ovu elektronsku adresu
kao najekonomičniji način odgovora.”

Tijelo javne vlasti je suprotno odredbama članka 15. i članka 16.
Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu informacija je
prešutilo moj zahtjev. Neodgovaranjem na zahtjev uskraćeno mi je
zakonsko ostvarenje prava na pristup informacijama.

Napominjem da me tijelo javne vlasti nije obavijestilo o produženju
roka za ostvarivanje prava na pristup informacijama, sukladno
članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Dana 2. siječnja 2018. i nakon roka za odgovor, tijelo je
odgovorilo djelomično na zahtjev.

Dana 2. siječnja 2018. tražio sam od tijela nadopunu dostavljenih
informacija i dostavu informacija koje nedostaju u njihovom
odgovoru:

“Molim vas dopunu dostavljenih informacija. Naime, u zahtjevu od
22.11.2017. tražio sam:

molim da mi dostavite informaciju o broju dugovanja pacijenata
KBC-u Zagreb i to u periodu od 2010. godine do dana zaprimanja ovog
zahtjeva. Molim da informacija bude izražena po godini (ili
detaljnije po mjesecu, ako raspolažete tom informacijom), s ukupnim
brojem računa koji nisu naplaćeni i zbroj iznosa dugovanja.

Niže dajem status odgovora od 2.1.2018, koji je odgovoren izvan
zakonskog roka za odgovor (15 dana):
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2010. godinu -
NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2011. godinu -
NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2012. godinu -
NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2013. godinu -
NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2014. godinu -
dostavljeno
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2015. godinu -
dostavljeno
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2016. godinu -
dostavljeno
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2017. godinu -
dostavljeno
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2010. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2011. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2012. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2013. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2014. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2015. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2016. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2017. godinu - NIJE DOSTAVLJENO

Molim vas da odgovorite na zahtjev za dopunu u zakonskom roku (15
dana) te da dostavite sve informacije koje su tražene zahtjevom a
nisu dostavljene 2.1.2018.”

Tijelo me 22. siječnja 2018. obavijestilo o produženju roka za
dodatnih 15 dana.

Tijelo je 1. veljače 2018. opet dostavilo djelomičan odgovor a s
obzirom na istek roka za odgovor smatra se da je tijelo prešutjelo
zahtjev u dijelu u kojem nisu dostavljene informacije niti nakon
zahtjeva za dopunu dostavljenih informacija:

“- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2010. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2011. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2012. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2013. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2014. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2015. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2016. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2017. godinu - NIJE DOSTAVLJENO”

Na temelju navedenog, predlažem da Povjerenik za informiranje uvaži
moju žalbu, omogući mi pristup zatraženoj informaciji i izda uputu
za buduće postupanje tijelu javne vlasti za rješavanje upita za
pristup informacija koje su u vlasništvu ili nastale djelovanjem
tijela javne vlasti.

U prilogu dostavljam presliku zahtjeva sa dokazom o predaji
zahtjeva za pristup informaciji tijelu javne vlasti. Također
dostupno i na linku:
http://imamopravoznati.org/request/dugov...

U Zagrebu dana 7. veljače 2018.

S poštovanjem,

Pero Mitric

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Klinički bolnički centar Zagreb može: