Dugovanja KBC-a Zagreb

Pero Mitric je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Klinički bolnički centar Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Klinički bolnički centar Zagreb

molim da mi dostavite informaciju o broju dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb i to u periodu od 2010. godine do dana zaprimanja ovog zahtjeva. Molim da informacija bude izražena po godini (ili detaljnije po mjesecu, ako raspolažete tom informacijom), s ukupnim brojem računa koji nisu naplaćeni i zbroj iznosa dugovanja.

Molim vas dostavu traženih informacija na ovu elektronsku adresu kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,

Pero Mitric

Ana Kruhak, Klinički bolnički centar Zagreb

1 privitaka

 

Poštovani gospodine  Mitrić,

 

nastavno na Vaš upit obavještavamo Vas da su dugovanja pacijenata prema
KBC-u Zagreb za obavljene usluge iskazana niže, po godinama.

 

Ukupni dug odnosno stanje potraživanja od pacijenata na  dan 31.12.2014.
godine iznosio je 22.388.306,84 kn.

 

Ukupni dug odnosno stanje potraživanja od pacijenata na  dan 31.12.2015.
godine iznosio je 22.165.321,19 kn.

 

Ukupni dug odnosno stanje potraživanja od pacijenata na  dan 31.12.2016.
godine iznosio je 23.767.051,86 kn.

 

Ukupni dug odnosno stanje potraživanja od pacijenata na  dan 31.12.2017.
godine iznosi  24.858.137,20 kn.

 

S poštovanjem,

 

Ana Kruhak, prof.

Službena osoba za informiranje

 

 

--------------------------------------------------------------------------

From: Povjerenik za informiranje - Pisarnica
[mailto:[e-mail adresa]]
Sent: Monday, December 18, 2017 9:06 AM
To: [e-mail adresa]
Cc: [e-mail adresa]
Subject: KLASA: 008-03/17-01/239

 

 

 

Poštovani,

 

U privitku Vam dostavljam obavijest Povjerenice za informiranje.

 

Lijep pozdrav!

 

Pisarnica

[1]logo

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19

10000 Zagreb, Hrvatska

 

 

prikazati citirane dijelove

Za: Ana Kruhak

Poštovana,
Zahvaljujem na odgovoru od 2.1.2018.

Molim vas dopunu dostavljenih informacija. Naime, u zahtjevu od 22.11.2017. tražio sam:

molim da mi dostavite informaciju o broju dugovanja pacijenata
KBC-u Zagreb i to u periodu od 2010. godine do dana zaprimanja ovog
zahtjeva. Molim da informacija bude izražena po godini (ili
detaljnije po mjesecu, ako raspolažete tom informacijom), s ukupnim
brojem računa koji nisu naplaćeni i zbroj iznosa dugovanja.

Niže dajem status odgovora od 2.1.2018, koji je odgovoren izvan zakonskog roka za odgovor (15 dana):
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2010. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2011. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2012. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2013. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2014. godinu - dostavljeno
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2015. godinu - dostavljeno
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2016. godinu - dostavljeno
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2017. godinu - dostavljeno
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od pacijenata KBC-u Zagreb za 2010. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od pacijenata KBC-u Zagreb za 2011. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od pacijenata KBC-u Zagreb za 2012. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od pacijenata KBC-u Zagreb za 2013. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od pacijenata KBC-u Zagreb za 2014. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od pacijenata KBC-u Zagreb za 2015. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od pacijenata KBC-u Zagreb za 2016. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od pacijenata KBC-u Zagreb za 2017. godinu - NIJE DOSTAVLJENO

Molim vas da odgovorite na zahtjev za dopunu u zakonskom roku (15 dana) te da dostavite sve informacije koje su tražene zahtjevom a nisu dostavljene 2.1.2018.

S poštovanjem,
Pero Mitric

Ana Kruhak, Klinički bolnički centar Zagreb

Poštovani gospodine Mitrić,

nastavno na Vaš posljednji dopis, a zbog kompleksnosti i složenosti traženih
informacija, vodeći brigu da bi se osigurala potpunost i točnost istih,
molimo Vas za produženje roka.

S poštovanjem,
Ana Kruhak, prof.
Službena osoba za informiranje

prikazati citirane dijelove

Za: Ana Kruhak

Poštovana,

Zahtjev je od 21.11.2017. Koliko još trebate za odgovor?

S poštovanjem,

Pero Mitric

Ana Kruhak, Klinički bolnički centar Zagreb

Poštovani gospodine Mitrić,

ukupni dug odnosno nenaplaćena potraživanja od pacijenata na dan
31.12.2013.godine iznose 20.241.506,63 kn.
Na dan 1. veljače 2018. godine ne postoje u knjigovodstvenim evidencijama
nenaplaćena potraživanja od pacijenata na dan 31.12.2012. godine,
31.12.2011. godine i 31.12.2010. godine.

S poštovanjem,
Ana Kruhak, prof.
Službena osoba za informiranje

prikazati citirane dijelove

Za: Ana Kruhak

Poštovana,
Ovime vas obaviještavam da ću Povjereniku za informiranje izjaviti žalbu radi šutnje administracije Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Sadržaj koji dostavljam Povjereniku za informiranje sukladno upravnom postupku potpisan vlastoručno:

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE
Jurišićeva 19
10000 Zagreb
OIB: 68011638990
MB: 4126904

Žalba

koju ja niže potpisani izjavljujem sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.), zbog toga što tijelo javne vlasti KBC Zagreb nije u zakonskom roku iz članka 29. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama riješilo zahtjev za pristup informacijama koji sam podnio navedenom tijelu javne vlasti dana 21. studenog 2017.

Ovim putem Povjereniku za informiranje dostavljam žalbu zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informacijama tzv. “šutnja uprave”.

Zahtjevom za pristup informacijama zatražio sam od tijela javne vlasti da mi u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama omogući pristup informaciji:

“molim da mi dostavite informaciju o broju dugovanja pacijenata
KBC-u Zagreb i to u periodu od 2010. godine do dana zaprimanja ovog
zahtjeva. Molim da informacija bude izražena po godini (ili
detaljnije po mjesecu, ako raspolažete tom informacijom), s ukupnim
brojem računa koji nisu naplaćeni i zbroj iznosa dugovanja.

Molim vas dostavu traženih informacija na ovu elektronsku adresu
kao najekonomičniji način odgovora.”

Tijelo javne vlasti je suprotno odredbama članka 15. i članka 16. Zakona o pravu na pristup informacijama u dijelu informacija je prešutilo moj zahtjev. Neodgovaranjem na zahtjev uskraćeno mi je zakonsko ostvarenje prava na pristup informacijama.

Napominjem da me tijelo javne vlasti nije obavijestilo o produženju roka za ostvarivanje prava na pristup informacijama, sukladno članku 22. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Dana 2. siječnja 2018. i nakon roka za odgovor, tijelo je odgovorilo djelomično na zahtjev.

Dana 2. siječnja 2018. tražio sam od tijela nadopunu dostavljenih informacija i dostavu informacija koje nedostaju u njihovom odgovoru:

“Molim vas dopunu dostavljenih informacija. Naime, u zahtjevu od
22.11.2017. tražio sam:

molim da mi dostavite informaciju o broju dugovanja pacijenata
KBC-u Zagreb i to u periodu od 2010. godine do dana zaprimanja ovog
zahtjeva. Molim da informacija bude izražena po godini (ili
detaljnije po mjesecu, ako raspolažete tom informacijom), s ukupnim
brojem računa koji nisu naplaćeni i zbroj iznosa dugovanja.

Niže dajem status odgovora od 2.1.2018, koji je odgovoren izvan
zakonskog roka za odgovor (15 dana):
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2010. godinu -
NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2011. godinu -
NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2012. godinu -
NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2013. godinu -
NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2014. godinu -
dostavljeno
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2015. godinu -
dostavljeno
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2016. godinu -
dostavljeno
- ukupni zbroj dugovanja pacijenata KBC-u Zagreb za 2017. godinu -
dostavljeno
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2010. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2011. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2012. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2013. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2014. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2015. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2016. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2017. godinu - NIJE DOSTAVLJENO

Molim vas da odgovorite na zahtjev za dopunu u zakonskom roku (15
dana) te da dostavite sve informacije koje su tražene zahtjevom a
nisu dostavljene 2.1.2018.”

Tijelo me 22. siječnja 2018. obavijestilo o produženju roka za dodatnih 15 dana.

Tijelo je 1. veljače 2018. opet dostavilo djelomičan odgovor a s obzirom na istek roka za odgovor smatra se da je tijelo prešutjelo zahtjev u dijelu u kojem nisu dostavljene informacije niti nakon zahtjeva za dopunu dostavljenih informacija:

“- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2010. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2011. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2012. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2013. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2014. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2015. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2016. godinu - NIJE DOSTAVLJENO
- ukupni broj računa za koja su postojala potraživanja od
pacijenata KBC-u Zagreb za 2017. godinu - NIJE DOSTAVLJENO”

Na temelju navedenog, predlažem da Povjerenik za informiranje uvaži moju žalbu, omogući mi pristup zatraženoj informaciji i izda uputu za buduće postupanje tijelu javne vlasti za rješavanje upita za pristup informacija koje su u vlasništvu ili nastale djelovanjem tijela javne vlasti.

U prilogu dostavljam presliku zahtjeva sa dokazom o predaji zahtjeva za pristup informaciji tijelu javne vlasti. Također dostupno i na linku: http://imamopravoznati.org/request/dugov...

U Zagrebu dana 7. veljače 2018.

S poštovanjem,

Pero Mitric

Za: Ana Kruhak

Poštovana,
Zahvaljujem na odgovoru i ujedno potvrđujem primitak odgovora.

Potpun odgovor na ovaj predmet prava na pristup informacijama zaprimljen je nakon 191 dana, više od 6 mjeseci, iako je zakonski rok za odgovor 15 dana.

Vaš je odgovor nadopunjen od mog zadnjeg zahtjeva za dopunu odnosno ispravak informacija nakon samo 113 dana, skoro 4 mjeseca, iako je zakonski rok za odgovor 15 dana.

Molim vas da svu daljnju možebitnu komunikaciju po ovom predmetu prava na pristup informacijama dostavljate na ovu adresu.

S poštovanjem,
Pero Mitric

---------- Forwarded message ---------
From: Ana Kruhak <[email address]>
Date: sri, 30. svi 2018. 14:36
Subject: Gdin. PERO MITRIĆ - odgovor
To: <[email address]>
Cc: <[email address]>, Milivoj Novak <[email address]>, Boris Harcet <[email address]>, Mirela Crnčić <[email address]>, Josipa Maraković <[email address]>, Jasna Repec <[email address]>

Poštovani gospodine Mitrić,

nastavno na Vaš upit obavještavamo Vas da na dan 30. travnja 2018. godine ne postoje u knjigovodstvenim evidencijama nenaplaćena potraživanja od pacijenata sa stanjem na dan 31.12.2012. godine, 31.12.2011. godine i 31.12.2010. godine.

Ukupni dug odnosno stanje potraživanja od pacijenata otvorenih na dan 31.12.2013. godine iznosi 20.241.506,63 kn i sastoji se od ukupno 42221 pojedinačnih računa.

Ukupni dug odnosno stanje potraživanja od pacijenata otvorenih na dan 31.12.2014. godine iznosi 22.388.306,84 kn i sastoji se od ukupno 55252 pojedinačnih računa.

Ukupni dug odnosno stanje potraživanja od pacijenata otvorenih na dan 31.12.2015. godine iznosi 22.165.321,19 kn i sastoji se od ukupno 61873 pojedinačnih računa.

Ukupni dug odnosno stanje potraživanja od pacijenata otvorenih na dan 31.12.2016. godine iznosi 23.767.051,86 kn i sastoji se od ukupno 68687 pojedinačnih računa.

Na dan 30. travnja 2018. godine ukupna otvorena potraživanja od pacijenata do datuma 31.12.2017. godine iznose 9.861.958,48 kn i sastoje se od 42215 pojedinačnih računa.

S osobitim poštovanjem,

Ana Kruhak, prof.

Službena osoba za informiranje

From: Povjerenik za informiranje - Pisarnica [mailto:[email address]]
Sent: Wednesday, May 23, 2018 2:09 PM
To: [email address]
Cc: [email address]
Subject: 008-03/17-01/239

Poštovani,

U privitku Vam dostavljam obavijest Povjerenice za informiranje.

Lijep pozdrav!

Pisarnica

logo

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19

10000 Zagreb, Hrvatska

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Ova elektronicka posta moze sadrzavati povjerljive informacije i namijenjena je samo osobama na koje je naslovljena. Ukoliko Vi niste navedeni primatelj nije Vam dopusteno koristiti njen sadrzaj, kopirati ili dalje prosljedivati. Molimo Vas da ako ste greskom primili ovu elektronicku postu o tome odmah obavijestite posiljatelja i izbrisete ovu poruku. KBC Zagreb ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu stetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadrzanih u poruci.

DISCLAIMER: This message may contain confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail-message by mistake and delete this e-mail-message from your system. KBC Zagreb ltd. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Ova elektronicka posta moze sadrzavati povjerljive informacije i namijenjena je samo osobama na koje je naslovljena. Ukoliko Vi niste navedeni primatelj nije Vam dopusteno koristiti njen sadrzaj, kopirati ili dalje prosljedivati. Molimo Vas da ako ste greskom primili ovu elektronicku postu o tome odmah obavijestite posiljatelja i izbrisete ovu poruku. KBC Zagreb ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu stetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadrzanih u poruci.

DISCLAIMER: This message may contain confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail-message by mistake and delete this e-mail-message from your system. KBC Zagreb ltd. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Ova elektronicka posta moze sadrzavati povjerljive informacije i namijenjena je samo osobama na koje je naslovljena. Ukoliko Vi niste navedeni primatelj nije Vam dopusteno koristiti njen sadrzaj, kopirati ili dalje prosljedivati. Molimo Vas da ako ste greskom primili ovu elektronicku postu o tome odmah obavijestite posiljatelja i izbrisete ovu poruku. KBC Zagreb ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu stetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadrzanih u poruci.

DISCLAIMER: This message may contain confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail-message by mistake and delete this e-mail-message from your system. KBC Zagreb ltd. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Ova elektronicka posta moze sadrzavati povjerljive informacije i namijenjena je samo osobama na koje je naslovljena. Ukoliko Vi niste navedeni primatelj nije Vam dopusteno koristiti njen sadrzaj, kopirati ili dalje prosljedivati. Molimo Vas da ako ste greskom primili ovu elektronicku postu o tome odmah obavijestite posiljatelja i izbrisete ovu poruku. KBC Zagreb ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu stetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadrzanih u poruci.

DISCLAIMER: This message may contain confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail-message by mistake and delete this e-mail-message from your system. KBC Zagreb ltd. accepts no liability for any potential damage caused by this message and files attached to it.

Protokol KBC Zagreb, Klinički bolnički centar Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

u privitku dopis na uvid.

S osobitim poštovanjem,
KBC Zagreb

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Ova elektronicka posta moze sadrzavati povjerljive
informacije i namijenjena je samo osobama na koje je naslovljena. Ukoliko Vi niste
navedeni primatelj nije Vam dopusteno koristiti njen sadrzaj, kopirati ili dalje
prosljedivati. Molimo Vas da ako ste greskom primili ovu elektronicku postu o tome
odmah obavijestite posiljatelja i izbrisete ovu poruku. KBC Zagreb ne prihvaca
nikakvu odgovornost za eventualnu stetu nastalu primitkom ove poruke i priloga
sadrzanih u poruci.

DISCLAIMER: This message may contain confidential information and is intended
only for the individual named. If you are not the named addressee you should not
disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately
by e-mail if you have received this e-mail-message by mistake and delete this
e-mail-message from your system. KBC Zagreb ltd. accepts no liability for any
potential damage caused by this message and files attached
to it.

Alumni Katica je ostavio/la bilješku ()

TJV nije dostavilo tražene informacije sa stanjem potraživanja od pacijenata dan 31.12.2012. godine, 31.12.2011. godine i 31.12.2010. godine, jer ne postoje u knjigovodstvenim evidencijama.
Skrećem pažnju da prema Zakonu o računovodstvu (NN 120/16, 116/18) Čuvanje knjigovodstvenih isprava, Čl.10 da navedena dokumentacija nije zastarjela, pa možda TJV može uputiti u čijoj knjigovodstvenoj evidenciji postoje stanja potraživanja za navedene datume, odnosno tko može dati tu informaciju.
Lp,
Katica, IPZ