E-riznica plaćanja iz Državnog proračuna po dobavljačima (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Ministarstvo financija, Zagreb

Ministarstvo financija, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo financija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) sve informacije
prepoznate u E-riznica plaćanja iz Državnog proračuna po
dobavljačima - Upit o plaćanjima iz Državnog proračuna po
dobavljačima. Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno
članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni
objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu
uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
(https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana,
te sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Informiranje
Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

 

Šaljemo Vam odgovor na Vaš zahtjev na pristup informacijama kojim ste
tražili:

 

 Dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) sve informacije prepoznate u
E-riznica plaćanja iz Državnog proračuna po dobavljačima - Upit o
plaćanjima iz Državnog proračuna po dobavljačima. Također želio bih vas
podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup
informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji
omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast
([1]https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem
Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te
sukladno tome bih vas zamolio da pošaljete link na traženi skup podataka
na Portalu otvorenih podataka.

 

U nastavku Vam šaljemo odgovor:

 

Odredbom članka 10. stavka 1. točke 11. Zakona propisano je da su tijela
javne vlasti obvezna na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ
način registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama
podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa.

 

Nadalje, odredbom članka 27. stavka 2. Zakona propisano je da će u svrhu
ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti učiniti svoje informacije
dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno.
Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog
oblika u drugi niti, osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu
obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu
informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

 

Također, Akcijskim planom za provedbu inicijative partnerstvo za otvorenu
vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine (dalje u
tekstu: Akcijski plan) mjerom 4. Fiskalna transparentnost propisana je
aktivnosti 4.8. Izraditi i javno objaviti pretraživu bazu podataka o
izvršenim plaćanjima s jedinstvenog računa državnog proračuna.

 

Sukladno gore navedenim odredbama Zakona i aktivnosti Akcijskog plana,
Ministarstvo financija je na svojim internetskim stranicama, uspostavilo
internetski servis preko kojega građani mogu pretraživati podatke o
izvršenim plaćanjima iz državnog proračuna po dobavljačima „Upit po
dobavljačima“  www.drzavna-riznica.hr/upit_po_dobavljac...

 

Upit po dobavljačima je javno dostupan servis koji korisniku nudi pregled
izvršenja državnog proračuna po dobavljačima za odabranu proračunsku
godinu. Isti su podaci ažurirani na dnevnoj razini te su u smislu javnoga
interesa, a sukladno Zakonu i Akcijskom planu, dostupni svima te je
omogućena ponovna uporaba istih.

 

Slijedom navedenoga, Ministarstvo financija ne može udovoljiti Vašem
zahtjevu, budući da su traženi podaci javno objavljeni i dostupni za
ponovnu uporabu.

 

 

S poštovanjem
 
Služba za informiranje
Ministarstva financija

References

Visible links
1. https://goo.gl/ZEsGuo

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Informiranje,

Upit po dobavljačima je javno dostupan servis ali u niti jednom
smlislu rijeci ne omogucuje lako pretrazivanje podataka jer
korisnik mora upisati sve tri informacije u obrazac za pretragu:
1) OIB
- ne zna svaki korisnik OIB broj tvrtke
2) godinu
- ovo je razuman parametar, kako ste i sami naveli "za odabranu
proračunsku godinu"
3) captcha kod
- ovo ukljucuje prepisivanje "sifre" kombinacije broja i slova sa
slike
- captcha kod se ne bi smio koristiti ukoliko zelite omoguciti
jednostavno pretrazivanje
- captcha kod otezava pristup informaicji jer prilikom svake
ptretrage (recimo da radite 10 pretraga), korisnik mora prepisivati
captcha kod koji je svaki puta generiran drugacije
- upit cesto vraca odgovor "Upisali ste krivi niz brojeva"
- stvara odbojnost korisnika da koriste ovu pretragu
- moze otezati pristup informacijama osobama s invaliditetom

Ono sto dodatno ne olaksava pretragu je nemogucnost pretrazivanja
po ostalim parametrima dostupnima u ovoj bazi podataka:
- Naziv dobavljača
- Šifra razdjela
- Naziv razdjela

Ne slazem se s vasom izjavom da su "sukladno Zakonu i Akcijskom
planu, dostupni svima te je omogućena ponovna uporaba istih".
- nije omogucena ponovna uporaba je je koristenjem pretrage moguce
dobiti samo uski dio definiran jako strogom pretragom (sva 3
parametra u pretrazi moraju biti zadovoljena)
- ponovna uporaba i lako pretrazivanje znacile bi da korisnik moze
preuzeti cijeli skup podataka (npr cijela 2015) u datoteci (csv,
json, xml, strukturirani txt) te da moze neovisno o ugradjenoj
pretrazi na http://www.drzavna-riznica.hr/upit_po_do...
odluziti nacin pretrage koju ce primjeniti na dobivenom dokumentu.
- pristup podacima na stranici upit_po_dobavljacima nije dostupan
svima.

DIREKTIVA 2003/98/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. studenoga
2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, koja kaze:
"Ako je moguće i prikladno, tijela javnog sektora trebaju uzeti u
obzir mogućnosti ponovne uporabe dokumenata od strane osoba i za
osobe s invaliditetom."
- navedeni uvijet nije ispunjen na portalu koji ej danas u uporabi
http://www.drzavna-riznica.hr/upit_po_do... kao sto sam
gore naveo pod captcha kod jer moze otezati pristup informacijama
osobama s invaliditetom.

Odredbom članka 10. stavka 1. točke 11. Zakona propisano je da su
tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama objaviti na
**lako pretraživ način** registre i baze podataka ili informacije o
registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu
pristupa.

Zaprimite ovaj odgovor kao zahtjev za dopunu informacija.

Ljubazno vas molim da odgovorm na ovu poruku potvrdite primitak.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Poštovani Informiranje,

Ljubazno vas molim da odgovorom na ovu poruku potvrdite primitak
mog zahtjeva poslanog 19. kolovoza 2015 u kojem sam trazio dodatno
pojasnjenje u vezi odbijanja pristupa informacijama.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Informiranje
Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

Primili smo Vašu e-poruku. Postupak je u tijeku.

S poštovanjem

Služba za informiranje
Ministarstva financija

________________________________________
Od: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #607 email]]
Poslano: 27. kolovoz 2015. 0:11
Prima: Informiranje
Predmet: Re: zatjev na pristup informacijama

Poštovani Informiranje,

Ljubazno vas molim da odgovorom na ovu poruku potvrdite primitak mog zahtjeva poslanog 19. kolovoza 2015 u kojem sam trazio dodatno pojasnjenje u vezi odbijanja pristupa informacijama.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Marina Mikulić Boss
Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

Vezano za Vaš zahtjev za dopunom informacije, dajemo sljedeća pojašnjenja:

Osnovna svrha aplikacije je da u javnom interesu učini javno dostupnima i transparentnima podatke o izvršavanju državnog proračuna po dobavljačima. Način na koji je ista postavljena i projektirana u potpunosti ispunjava navedenu svrhu.

Naime, OIB je jedinstveni identifikator svakog pravnog subjetka, i kad se OIB upiše u aplikaciju, sustav će sigurno dati tražene podatke za pravni subjekt s upisanim OIB-om. OIB-e pravnih subjekata moguće je pronaći na njihovim web stranicama.

Isti se princip primjenjuje i kod drugih sličnih web aplikacija, npr. registar branitelja, registar birača te drugih registara.

Nadalje upućujemo da se CAPTCHA koristi za prevenciju protiv automatskog softvera koji može poduzeti akcije s ciljem snižavanja kvalitete danog sustava, bilo zlouporabom, bilo trošenjem resursa. Dakle, bez upotrebe CAPTCHE servis bi mogao biti izložen zlouporabi koja bi smanjila ili onemogućila njegovu upotrebu.

S poštovanjem,

Služba za informiranje
Ministarstva financija
________________________________________
Od: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #607 email]]
Poslano: 19. kolovoz 2015. 11:17
Prima: Informiranje
Predmet: Re: zatjev na pristup informacijama

Poštovani Informiranje,

Upit po dobavljačima je javno dostupan servis ali u niti jednom smlislu rijeci ne omogucuje lako pretrazivanje podataka jer korisnik mora upisati sve tri informacije u obrazac za pretragu:
1) OIB
- ne zna svaki korisnik OIB broj tvrtke
2) godinu
- ovo je razuman parametar, kako ste i sami naveli "za odabranu proračunsku godinu"
3) captcha kod
- ovo ukljucuje prepisivanje "sifre" kombinacije broja i slova sa slike
- captcha kod se ne bi smio koristiti ukoliko zelite omoguciti jednostavno pretrazivanje
- captcha kod otezava pristup informaicji jer prilikom svake ptretrage (recimo da radite 10 pretraga), korisnik mora prepisivati captcha kod koji je svaki puta generiran drugacije
- upit cesto vraca odgovor "Upisali ste krivi niz brojeva"
- stvara odbojnost korisnika da koriste ovu pretragu
- moze otezati pristup informacijama osobama s invaliditetom

Ono sto dodatno ne olaksava pretragu je nemogucnost pretrazivanja po ostalim parametrima dostupnima u ovoj bazi podataka:
- Naziv dobavljača
- Šifra razdjela
- Naziv razdjela

Ne slazem se s vasom izjavom da su "sukladno Zakonu i Akcijskom planu, dostupni svima te je omogućena ponovna uporaba istih".
- nije omogucena ponovna uporaba je je koristenjem pretrage moguce dobiti samo uski dio definiran jako strogom pretragom (sva 3 parametra u pretrazi moraju biti zadovoljena)
- ponovna uporaba i lako pretrazivanje znacile bi da korisnik moze preuzeti cijeli skup podataka (npr cijela 2015) u datoteci (csv, json, xml, strukturirani txt) te da moze neovisno o ugradjenoj pretrazi na http://www.drzavna-riznica.hr/upit_po_do... odluziti nacin pretrage koju ce primjeniti na dobivenom dokumentu.
- pristup podacima na stranici upit_po_dobavljacima nije dostupan svima.

DIREKTIVA 2003/98/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. studenoga 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, koja kaze:
"Ako je moguće i prikladno, tijela javnog sektora trebaju uzeti u obzir mogućnosti ponovne uporabe dokumenata od strane osoba i za osobe s invaliditetom."
- navedeni uvijet nije ispunjen na portalu koji ej danas u uporabi http://www.drzavna-riznica.hr/upit_po_do... kao sto sam gore naveo pod captcha kod jer moze otezati pristup informacijama osobama s invaliditetom.

Odredbom članka 10. stavka 1. točke 11. Zakona propisano je da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama objaviti na **lako pretraživ način** registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa.

Zaprimite ovaj odgovor kao zahtjev za dopunu informacija.

Ljubazno vas molim da odgovorm na ovu poruku potvrdite primitak.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Informiranje
Ministarstvo financija, Zagreb


Attachment MIROSLAV SCHLOSSBERG obavijest daje se studeni 2015.docx
17K Download View as HTML


________________________________________
Od: Informiranje
Poslano: 27. kolovoz 2015. 15:15
Prima: Miroslav Schlossberg
Predmet: Odgovor: zatjev na pristup informacijama

Poštovani,

Primili smo Vašu e-poruku. Postupak je u tijeku.

S poštovanjem

Služba za informiranje
Ministarstva financija

________________________________________
Od: Miroslav Schlossberg [[ZPPI #607 email]]
Poslano: 27. kolovoz 2015. 0:11
Prima: Informiranje
Predmet: Re: zatjev na pristup informacijama

Poštovani Informiranje,

Ljubazno vas molim da odgovorom na ovu poruku potvrdite primitak mog zahtjeva poslanog 19. kolovoza 2015 u kojem sam trazio dodatno pojasnjenje u vezi odbijanja pristupa informacijama.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Danas je Povjerenici izjavljena zalba protiv rjesenja tijela za zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Link to this

Od: Informiranje
Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

Nastavno na obavijest koju Vam je vezano za objavu baze podataka Državne riznice o pregledu izvršenja državnog proračuna po dobavljačima za proračunsku godinu u strojno čitljivom elektroničkom obliku dostavilo Ministarstvo financija, obavještavamo Vas također da su poduzete odgovarajuće mjere glede izrade projekta implementacije izmjene aplikacije "upit do pobavljačima".

Sukladno informacijama mjerodavne unutarnje ustrojstvene jedinice Ministarstva financija, očekujemo realizaciju plana navedenoga projekta i njegovu implementaciju do kraja prvog kvartala 2017. godine.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Ministarstva financija
Marina Mikulić Boss

Spojite s ovim

Miroslav Schlossberg - komentar ()

Putem dopisa tijela javne vlasti klasa 032-01/15-01/65, urbroj 513-03-05-17-20 od 27. ozujka 2017, dostavljeno je Rjesenje Povjerenika za informiranje:

Klasa: UP/II-008-07/15-01/568
Urbroj: 401-01/05-16-02
Zagreb, 22.12.2016.

RJESENJE

kojim se odbacuje zalba izjavljena protiv dopisa Ministarstva financija od 13.11.2015. kao nedopustena.

Povjerenica je dopisom klasa 008-04/15-01/525, urbroj 401-01/05-15-02 od 14.12.2015. izmedu ostaloga zatrazila od Ministarstva da je izvjesti posjeduje li zatrazene informacije u otvorenom digitalnom strojno citljivom obliku, te da joj pruzi dodatna obrazlozenja ukoliko ih ne posjeduje.

Ministarstvo je uz dopis, klasa 008-01/15-01/65, urbroj 513-03-05-15-11 od 28.12.2015. dostavilo spis predmeta te je obavijestilo Povjerenicu kako je Drzavna riznica, mjerodavna unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva, u svojim odgovorima dostavljenim Sluzbi za informiranje navela kako ne posjeduje informacije u skladu s otvorenim standardima.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo financija, Zagreb može: