Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Plavinka, Zabok

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Plavinka, Zabok

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Plavinka
Plavinka, Zabok

Poštovana,

Podaci za podnošenje prigovora su:
Plavinka d.o.o.
Matije Gupca 53
49210 Zabok
Tel./fax.: 049/222-584
Mobitel: 098 872 612 - Krešimir Končevski, direktor, službenik za informiranje
E-mail: [Plavinka, Zabok e-mail za zahtjeve]

S poštovanjem,

Plavinka d.o.o.
Direktor
Krešimir Končevski

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Plavinka, Zabok može: