Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Tehnološki park Varaždin

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Tehnološki park Varaždin

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Sandra Mur
Tehnološki park Varaždin

Poštovani,

Sukladno Vašem zahtjevu dostavljam slijedeće:
     - poštanska adresa za podnošenje prigovora : Zagrebačka 89, 42000
Varaždin
     - telefaks za podnošenje prigovora: 042/500-052
     - elektronička pošta za podnošenje prigovora: [1][e-mail adresa]
Dana 13. srpnja 2017. u 21:21 Zdenka Radoš
<[2][ZPPI #4165 email]> je napisao/la:

     Za: Tehnološki park Varaždin

     Poštovani,

     Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
     potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
     prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
     3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
     prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
     pisanog prigovora.

     Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
     prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
     organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
     navedite ih odovojeno:
     - poštanska adresa za podnošenje prigovora
     - telefaks za podnošenje prigovora
     - elektronička pošta za podnošenje prigovora

     Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
     kao najekonomičniji način odgovora.

     S poštovanjem,
     Zdenka Radoš

     -------------------------------------------------------------------

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [3][ZPPI #4165 email]

     Je li [4][TP VZ e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama
     zahtjeve za Tehnološki park Varaždin? Ako da, molimo kontaktirajte
     nas koristeći ovaj obrazac:
     [5]http://imamopravoznati.org/change_reques...

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [6]http://imamopravoznati.org/help/officers

     For more detailed guidance on safely disclosing information, read
     the latest advice from the Information Commissioner:
     [7]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.

     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[ZPPI #4165 email]
3. mailto:[e-mail adresa]
4. mailto:[TP VZ e-mail za zahtjeve]
5. http://imamopravoznati.org/change_reques...
6. http://imamopravoznati.org/help/officers
7. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Tehnološki park Varaždin može: