Email adresa za ponošenje prigovora potrošača

Pisani zahtjev podnositelja Zdenka Radoš za Vodovod i odvodnja, Benkovac

Zahtjev je uspješan.

Od: Zdenka Radoš

Za: Vodovod i odvodnja, Benkovac

Poštovani,

Poznato je da sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o zaštiti
potrošača, trgovac je dužan potrošaču omogućiti podnošenje pisanog
prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, te stavka
3. istog članka koji kaže da je trgovac dužan u poslovnim
prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja
pisanog prigovora.

Ljubazno vas molim dostavu informacije o kontaktima za podnošenje
prigovora za sve vaše organizacijske jedinice, a ako svaka
organizacijska jedinica ili podružnica ima različite kontakte,
navedite ih odovojeno:
- poštanska adresa za podnošenje prigovora
- telefaks za podnošenje prigovora
- elektronička pošta za podnošenje prigovora

Molim vas da vaš odgovor dostavite elektronskim putem na ovu adresu
kao najekonomičniji način odgovora.

S poštovanjem,
Zdenka Radoš

Spojite s ovim

Od: Božena Ljutić
Vodovod i odvodnja, Benkovac


Attachment Odgovor na zahtjev.pdf
243K Download View as HTML


Molimo potvrdu primitka.

Srdačan pozdrav!

Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac
Ulica kralja Tomislava 11
23420 Benkovac
OIB: 62529089333
IBAN: HR7524070001100354190

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Vodovod i odvodnja, Benkovac može: