Financijski izvještaji studentskih zborova u posljednjih 10 godina

Marko Matijević je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao dio skupine poslane na 9 tijela javne vlasti

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Marko Matijević

Za: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

molimo vas da mi dostavite u digitalnom obliku financijske izvještaje studentskog zbora za posljednjih 10 godina odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak ovog zahtjeva.

S poštovanjem,

Marko Matijević
www.srednja.hr

"Ljilja Šrepfler, Sveučilište u Osijeku, Ured rektora", Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Poštovani,

Vaš Zahtjev je upućen službeniku za informiranje čije se ime nalazi na
internetskoj stranici Sveučilišta pod linkom
http://www.unios.hr/?g=4&i=165

Molim da se ubuduće izravno obraćate službeniku za informiranje.

S poštovanjem,

Ljilja Šrepfler
_______________________________________________
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ured rektora
Trg Sv. Trojstva 3
HR-31000 Osijek
Tel. ++385 31 224 102
Mob. ++385 91 224 1003
Faks ++385 31 207 015

prikazati citirane dijelove

Renata Šinko, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

1 privitaka

Poštovani,

U prilogu je skenirano Rješenje o odbacivanju zahtjeva za pristup
informacijama.
Molim Vas adresu na koju bih dostavila navedeno Rješenje.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje

Renata Šinko, dipl. iur.

--

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Tijelo javne vlasti traži dostavu fizičke adrese jer Rješenjem odbacuje zahtjeva za pristup informacijama.

Tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti da "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Iako Studentski zborovi nisu odvojeno tijelo javne vlasti, djeluju najvjerovatnije u sklopu Sveucilista (?) od kojega dobivaju proracunska sredstva i kome moraju izvjestavati o trosenju alociranih sredstava.

Predlazem da pokusate s odgovorom na ovaj thread i dostavite u odgovoru "zahtjev za ispravak ili dopunu informacije" te specificirate detaljnije sto trazite. Sveuciliste kao tijelo javne vlasti duzno ej dostaviti sve dokumente s kojma raspolazu - bez obzira postoji li ili ne zakonska osnova da kreiraju tu informaciju, cim informacija vec postoji i podnositelj zahtjeva za pristup informacijama je trazi duzni su dostaviti trazenu informaciju.

Zakon o pravu na pristup informacijama pod "Dopuna i ispravak informacije" u članku 24. propisuje ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. navedenog Zakona.

Marko Matijević

Za: Renata Šinko

Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Sveučilište kao tijelo javne vlasti duzno je dostaviti sve dokumente s kojma raspolažu - bez obzira postoji li ili ne zakonska osnova da kreiraju tu informaciju, čim informacija već postoji i podnositelju zahtjeva za pristup informacijama je dužno dostaviti traženu informaciju.

Hvala vam na pojašnjenju, međutim prema zakonu o studentskom zboru
i drugim studentskim organizacijama, članku 1. (Rad studentskog zbora financira se iz proračuna visokog učilišta na kojem studentski zbor djeluje.) i 12. (Studentski zbor i druge studentske
organizacije bez pravne osobnosti raspolažu sredstvima za svoj rad u okviru računa visokog učilišta, sukladno zakonu i općem aktu visokog učilišta) jasno je da se troškovi zborova podmiruju s
računa visokog učilišta, a mene upravo zanimaju ti financijski izvještaji po godinama.

Od ostalih Sveučilišta dobivam uredno financijske izvještaje po godinama pa ne vidim zašto bi to bio problem Sveučilištu u Osijeku.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzb...

S poštovanjem,

Marko Matijević

Renata Šinko, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

10 privitaka

Poštovani

Temeljem obrazloženja Vašeg zahtjeva u prilogu Vam dostavljam Izvješća o
financiranju Studentskog zbora u proteklih 10 godina.

S poštovanjem

Službenica za informiranje

Renata Šinko, dipl. iur.

prikazati citirane dijelove

--
Renata Šinko, dipl.iur.
Stručni suradnik za pravne, kadrovske i opće poslove
Rektorata Sveučilišta J. J.Strossmayera u Osijeku
Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek
Tel. 031224141
E-mail: [Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku e-mail za zahtjeve]

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org