Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

Ukoliko u financijskom izvješću udruga uzastopno svake godine navede da nema potraživanja po članarinama, smije li ista članarinu naknadno potraživati?

S poštovanjem,
T. Vistid

Darko Bekić, Ministarstvo financija, Zagreb

KLASA: 032-01/18-01/24
URBROJ: 513-03-01-18-2

Zagreb, 4. lipnja 2018.

 

                                                                                 
     T. VISTID
                                                          
[1]http://imamopravoznati.org/change_reques...

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama
                        -  odgovor, daje se

 

Ministarstvo financija, Služba za informiranje zaprimila je 18. 5. 2018.
zahtjev za pristup informacijama u kojemu je korisnik naveo:

„Ukoliko u financijskom izvješću udruga uzastopno svake godine navede da
nema potraživanja po članarinama, smije li istu članarinu naknadno
potraživati?“

U nastavku dajemo odgovor:

Članarine su, sukladno članku 31. Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i
računskom planu (Narodne novine, broj 1/15 i 25/17), prihodi koje
neprofitne organizacije ostvaruju od obveznih kontinuiranih uplata
članova. Nadalje, člankom 26. Zakona o financijskom poslovanju i
računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14)
članarine se definiraju kao nerecipročni prihodi. Navedeno znači da se
prihod od članarina priznaje u izvještajnom razdoblju na koji se odnosi
pod uvjetom da je raspoloživ (naplaćen) u izvještajnom razdoblju, a može
se priznati u izvještajnom razdoblju ako je naplaćen najkasnije do
trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje.
Neprofitne organizacije mogu u glavnoj knjizi iskazati potraživanje za
članarine samo ako je statutom neprofitne organizacije propisana obveza
plaćanja članarine i ako su mjerljive, pri tome članarina ne mora biti
određena za sve članove u istom apsolutnom iznosu, ali mora biti određena
po istom kriteriju za sve članove bilo u fiksnom iznosu ili prema
određenom mjerljivom pokazatelju, npr. u postotku od neto plaće člana
neprofitne organizacije.

                                                                                 
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

                                                                                             
     Darko Bekić

References

Visible links
1. http://imamopravoznati.org/change_reques...

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org