Financiranje medija

Pisani zahtjev podnositelja Melisa Skender za Brodsko-posavska županija

Zahtjev je uspješan.

Od: Melisa Skender

Za: Brodsko-posavska županija

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi za dostavu traženih informacija trebao
rok duži od 15 dana.
Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Spojite s ovim

Od: Izabela Belić
Brodsko-posavska županija


Attachment Novo Radni list programa Microsoft Office Excel.xlsx
15K Download View as HTML

Attachment odgovor mediji skender 20.10..pdf
3.9M Download View as HTML


Poštovana gospođo Skender,

Temeljem upita koji ste 20.listopada uputili Brodsko-posavskoj županiji, a
odnosi se na ugovore o materijalnim uslugama sklopljene s medijima tijekom
2016. i 2017. i popisu medija
čiji su programi subvencionirani iz županijskog proračuna u istom
promatranom razdoblju, u privitku Vam dostavljamo odgovor na upit i tražene
informacije (u strojno čitljivom obliku).
Vjerujem da smo na Vaš upit odgovorili, no u slučaju potrebe za eventualnim
pojašnjenjima ili dodatnim informacijama, stojimo na raspolaganju.

Srdačno i s poštovanjem,
Izabela Belić, Ured župana BPŽ

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Ured župana
dr.sc.Izabela Belić,dipl.ing.
Tel. + 385 35 216 518
Fax + 385 35 216 249
Email: [Brodsko-posavska županija e-mail za zahtjeve]

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Brodsko-posavska županija može: